Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:19 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 02:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Among sandy soil, dry leaves and twigs.
Very active.

≈ 4 mm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brockes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 08:58 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

UVB light trap
Location nonspecific.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

emma_brockes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:03 ΜΜ NZDT

Τόπος

Dairy Flat (Google, OSM)

Περιγραφή

iNatting with @invertebratist and @predomalpha.
In soil and leaflitter.
Location nonspecific.