Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomondacal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 05:26 ΜΜ -03
Eurylomata speciosa - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Eurylomata speciosa, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomondacal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 05:27 ΜΜ -03
Eurylomata speciosa - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Eurylomata speciosa, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Althos sinuaticollis - Photo (c) Camilo Colilaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Camilo Colilaf
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Althos sinuaticollis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xlalocl

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:04 ΜΜ -03
Bagrada hilaris - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Bagrada hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurolz

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:22 ΜΜ -03
Leptoglossus chilensis - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Leptoglossus chilensis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

bacespedes

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:16 ΜΜ -03
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barceloser

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:54 ΜΜ -03
Lygaeus alboornatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio T. Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Lygaeus alboornatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:23 ΜΜ -03
Microvelia chilena - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Microvelia chilena, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dozhk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 07:18 ΜΜ -03

Περιγραφή

A qué se deberá esta conducta gregaria?

Phorbanta variabilis - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Phorbanta variabilis, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nariz_azul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:29 ΜΜ -03
Tylospilus chilensis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Tylospilus chilensis, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_arr_

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:59 ΠΜ -03
Bagrada hilaris - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Bagrada hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyojedas

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 07:09 ΜΜ -03
Lygaeus alboornatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio T. Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Lygaeus alboornatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:20 ΜΜ -03
Microvelia chilena - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Microvelia chilena, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:33 ΜΜ -03
Microvelia chilena - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Microvelia chilena, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddylemon

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 01:00 ΜΜ -04
Acledra bichromocornis - Photo (c) Kirsten Daelman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kirsten Daelman
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Acledra bichromocornis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreabot_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:33 ΜΜ -04
Lygaeus froeschneri - Photo (c) Stephen_WV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen_WV
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Lygaeus froeschneri, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlmol

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:36 ΜΜ -04
Acledra bichromocornis - Photo (c) Kirsten Daelman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kirsten Daelman
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Acledra bichromocornis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:33 ΜΜ -05
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisprevedel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:38 ΜΜ -03
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anto44

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:49 ΠΜ -03
Mecidea pampeana - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Mecidea pampeana, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emersonar

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:40 ΜΜ -03
Atrachelus cinereus - Photo (c) Hugo Hulsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Atrachelus cinereus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielrotondo

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:10 ΜΜ -03
Atrachelus cinereus - Photo (c) Hugo Hulsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Atrachelus cinereus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabineart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:03 ΜΜ -03
Sinopla perpunctatus - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Sinopla perpunctatus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabineart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:14 ΜΜ -03
Sinopla perpunctatus - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Sinopla perpunctatus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabineart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:02 ΜΜ -03
Sinopla perpunctatus - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Sinopla perpunctatus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristian_cad

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:07 ΜΜ -03
Lautarus concinnus - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Lautarus concinnus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:37 ΜΜ -03
Ceroglossus suturalis - Photo (c) dactylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by dactylor
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Ceroglossus suturalis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:58 ΜΜ -03
Erichius femoralis - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Erichius femoralis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio558

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

Vista en arbusto de Tabique a las 1000msnm aprox

Callisphyris leptopus - Photo (c) Michelle Delaloye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Delaloye
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Callisphyris leptopus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipao_tropical

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 05:11 ΜΜ -03
Oxypeltus quadrispinosus - Photo (c) paul_amouroux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardoifaundez: Oxypeltus quadrispinosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9003