Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 03:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

juanagg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 02:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianduggan

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:10 ΠΜ UTC

Τόπος

Swindon (Google, OSM)