Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookshooks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 05:21 ΜΜ PST
Κρασσουλοειδή - Photo (c) Armin G. Fabritzek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Armin G. Fabritzek
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roloperc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 02:23 ΜΜ PST

Τόπος

San Francisco (Google, OSM)
Brachychiton rupestris - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Brachychiton rupestris, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennalewis28

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 12:01 ΜΜ PST
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)

Παρατηρητής

prickly_sculpin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Πυράκανθος Ο Πορφυρός - Photo (c) Johnny Roger Pedersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Roger Pedersen
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthalime

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 11:07 ΠΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimvterry

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:16 ΠΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmibruh

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:34 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovemeniya

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 08:58 ΠΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

journeybug

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 02:08 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbairian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 02:44 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimcuriel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:54 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

under_the_duff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:03 ΠΜ UTC
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzanita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:52 ΠΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonguetide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:25 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sitarosalie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 05:54 ΜΜ PST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaf2103

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 02:37 ΜΜ PST
Garrya elliptica - Photo (c) Seán A. O'Hara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Garrya elliptica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljfilgas

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 03:45 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawainandkierkegaard

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 04:47 ΜΜ PST
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicecason

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 08:00 ΠΜ PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktorresr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 08:48 ΠΜ PDT
Dittrichia graveolens - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Dittrichia graveolens, Ένα μέλος του Διτριχία (Γένος Dittrichia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

jnrachlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Δρυοκολάπτες - Photo (c) Bilcha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bilcha
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

johngalaxy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:45 ΠΜ PDT
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngalaxy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:47 ΠΜ PDT
Epilobium canum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Epilobium canum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φώκαινα (Phocoena phocoena)

Παρατηρητής

gailmyers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:27 ΜΜ PDT
Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

emmahaworth05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:48 ΜΜ PDT
Δίψακος - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Δίψακος (Γένος Dipsacus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pineten

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 02:54 ΜΜ PDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addie95809

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:56 ΜΜ PDT
Madia elegans - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Madia elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenaooo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:57 ΠΜ PDT
Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυσίνα (Wisteria sinensis)

Παρατηρητής

johngalaxy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Γλυσίνα - Photo (c) Tashi Dorji, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tashi Dorji
Η ταυτότητα του χρήστη edlugie: Γλυσίνα (Wisteria sinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1008