Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 09:28 ΠΜ PST

Περιγραφή

If divaricatum can have hairy / spiny internodes like menziesii, is there a good way to tell them apart without dissecting the flower?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 03:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisong26

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 11:58 ΠΜ PDT