Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:59 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:50 ΠΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:40 ΠΜ -03

Περιγραφή

El dorado de la izquierda.

Salminus brasiliensis - Photo (c) David Morimoto (treez44est), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Salminus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

Me interesa identificar en especial el individuo de más a la izquierda (notar el que se funde con el color de la espuma).

Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francopalandri

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:52 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francopalandri

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:52 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francopalandri

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:51 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_von_rebeur

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:02 ΜΜ -03
Micropogonias furnieri - Photo (c) Mark Hulme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Hulme
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Micropogonias furnieri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_von_rebeur

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:09 ΜΜ -03

Περιγραφή

Este como los otros, estaban atrapados o muertos en pequeños charcos y arena por la baja del rio, los que aun estaban vivos, fueron devueltos a una canaleta de agua donde había más atrapados hasta que subió la marea

Salminus brasiliensis - Photo (c) David Morimoto (treez44est), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Salminus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:39 ΠΜ -03
Pimelodus maculatus - Photo (c) Horacio Alberto Garcia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Horacio Alberto Garcia
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Pimelodus maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahue

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:24 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:12 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:53 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_david_kaminski

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Allothunnus fallai - Photo (c) shanedestadler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Allothunnus fallai, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebalovera_

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:49 ΜΜ -03
Serrasalmus maculatus - Photo (c) Guille Ivan Spajic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guille Ivan Spajic
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Serrasalmus maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lautioterom

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 04:08 ΜΜ -03
Hypostomus commersoni - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Hypostomus commersoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanaisabelortali

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

Supongo q podria ser un zorzal colorado, porque a unos metros había una bandadita de estos.

Turdus rufiventris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Turdus rufiventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 09:25 ΠΜ -03
Astyanax - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Γένος Astyanax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claritaa88

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 08:34 ΠΜ -03
Pimelodus maculatus - Photo (c) Horacio Alberto Garcia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Horacio Alberto Garcia
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Pimelodus maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnu_elcorredor

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 02:12 ΜΜ -03
Rhamdia quelen - Photo (c) Isai Dominguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Isai Dominguez
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Rhamdia quelen, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalopardo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:14 ΜΜ -03
Prochilodus lineatus - Photo (c) Alessandro De Almeida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro De Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Prochilodus lineatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebalovera_

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:39 ΜΜ -03
Rhamdia quelen - Photo (c) Isai Dominguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Isai Dominguez
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Rhamdia quelen, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:53 ΜΜ -03
Schizodon borellii - Photo (c) Walter S. Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Walter S. Prado
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Schizodon borellii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2009
Brevoortia aurea - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Brevoortia aurea, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 08:47 ΠΜ -03
Stromateus brasiliensis - Photo (c) Diego Trillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Trillo
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Stromateus brasiliensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 01:45 ΜΜ -03
Cheirodon interruptus - Photo (c) Loureiro, M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Cheirodon interruptus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritacervio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:17 ΠΜ -03
Phulia - Photo (c) ludovica_, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ludovica_
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Γένος Phulia, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 01:48 ΜΜ -03

Περιγραφή

El individuo que se encuentra arriba del Pacú Reloj

Brycon - Photo (c) Ariel Rotondo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ariel Rotondo
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Γένος Brycon, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 03:26 ΜΜ -04
Cyphocharax - Photo (c) Investigadoresdelfuturo ietasanfrancisco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Investigadoresdelfuturo ietasanfrancisco
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Γένος Cyphocharax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 05:04 ΜΜ -03
Serrapinnus kriegi - Photo (c) julianformosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη e_volitans: Serrapinnus kriegi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1675