Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:17 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2015 09:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guagui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 08:19 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanitrabucco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

fchieffo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:55 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielceledon

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:04 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmantinian1951

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Formosa, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesitoide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2015 08:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviasokolovsky

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerey

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:25 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Formosa, AR-FM, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 02:33 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dermochelys

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 03:03 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillerminarappi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:59 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmantinian1951

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseluisblazquez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2014 04:08 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseluisblazquez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2013 09:43 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciariosbenitez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Entre Ríos, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 11:37 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 04:11 PM -03

Περιγραφή

PRESA - PREY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmantinian1951

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:07 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmantinian1951

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 12:02 PM -03

Τόπος

Cantero Titonias (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 07:58 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 08:41 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmantinian1951

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 02:42 PM -03