Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmanuelcuartasg

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:11 ΠΜ -05
Bombus hortulanus - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Bombus hortulanus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoalzate

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:06 ΠΜ -05

Τόπος

Reserva San Pedro (Google, OSM)
Bombus hortulanus - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Bombus hortulanus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:48 ΠΜ -05
Μαυρομάτα Σουζάνα - Photo (c) cesar caballero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cesar caballero
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoalzate

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 08:15 ΜΜ -05
Erichthodes jovita - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Erichthodes jovita, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiangutierrez

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 02:07 ΜΜ -05
Amastus thalassina - Photo (c) Nelsy Niño R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelsy Niño R
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Amastus thalassina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 05:16 ΜΜ -05
Golofa eacus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Golofa eacus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:49 ΜΜ -05
Stenoma exarata - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Stenoma exarata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:46 ΜΜ -05
Eulepidotis geminata - Photo (c) Arno Beidts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arno Beidts
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Eulepidotis geminata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:46 ΜΜ -05
Amastus thalassina - Photo (c) Nelsy Niño R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelsy Niño R
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Amastus thalassina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 05:16 ΜΜ -05
Golofa - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Γένος Golofa, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 05:09 ΜΜ -05
Eumorpha triangulum - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Eumorpha triangulum, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:58 ΜΜ -05
Feigeria scops - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Feigeria scops, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 05:14 ΜΜ -05
Halysidota schausi - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Halysidota schausi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancamilohernandezlozano

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 10:36 ΠΜ -05
Oospila venezuelata - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Oospila venezuelata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 09:46 ΠΜ -05
Polybia occidentalis - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Polybia occidentalis, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 09:40 ΠΜ -05
Eriophora ravilla - Photo (c) Karo Carvajal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karo Carvajal
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Eriophora ravilla, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 10:02 ΠΜ -05
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 08:21 ΠΜ -05
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Lindsey
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Turdus grayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cepsl

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stiv64

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017
Columbina talpacoti - Photo (c) Wagner Machado Carlos Lemes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Columbina talpacoti, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbarrios

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019
Spicauda - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Γένος Spicauda, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 11:27 ΠΜ EDT
Paratriarius adonis - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Paratriarius adonis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rihelm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 01:00 ΜΜ -05

Τόπος

IED CARLOS GIRALDO (Google, OSM)
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2013 09:56 ΠΜ EST

Τόπος

Tandayapa, Ecuador (Google, OSM)
Eulaema cingulata - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Eulaema cingulata, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amtrujillol

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 06:50 ΜΜ -05
Momotus - Photo (c) Pablo Leautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Γένος Momotus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascorreia

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 02:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

Borboleta registrada enquanto visitava as flores de um arbusto de Calea fruticosa (Asteraceae) na "Mata do Centro Olímpico" da UnB (APA do Lago Paranoá). Notam-se também algumas abelhas se alimentando nas flores.

Ετικέτες

Rekoa palegon - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Rekoa palegon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 12:20 ΜΜ -02

Ετικέτες

Ave
Megaceryle torquata - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipearizabaleta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 08:22 ΠΜ -05
Euphonia laniirostris - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Euphonia laniirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfmartinez

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 11:58 ΜΜ -05
Rhiginia bimaculata - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Rhiginia bimaculata, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroramosduarte

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Genre suggested by Lucas Kaminski.
Host plant: Lantana camara
Larvae: https://www.inaturalist.org/observations/87458245
Adult: https://www.inaturalist.org/observations/91330101

Rekoa - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dwkfoster: Γένος Rekoa, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8401