Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 06:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Mowed roadside

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 06:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Roadside, pine savanna

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wet meadow, former pine savanna

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 07:54 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Roadside

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 05:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Roadside, pine forest. This is the second time this spring there has been a simultaneous bloom all up and down the road.

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elixxz

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 05:23 ΜΜ UTC
Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside, former pine savanna

Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msbirdgirl

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:40 ΠΜ CDT
Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:51 ΠΜ CDT
Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:36 ΠΜ CDT
Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 03:00 ΜΜ CDT
Senega appendiculata - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Senega appendiculata, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

owenbest

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:34 ΠΜ CDT

Τόπος

Montegut, LA, US (Google, OSM)
Cyperus oxylepis - Photo (c) Howard Horne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Howard Horne
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Cyperus oxylepis, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stephanie526

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 04:20 ΜΜ UTC
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:43 ΜΜ CDT
Carex tribuloides sangamonensis - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Carex tribuloides var. sangamonensis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Hernando, MS, US (Google, OSM)
Juncus interior - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Juncus interior, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Hernando, MS, US (Google, OSM)
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 02:19 ΜΜ CDT
Baptisia alba macrophylla - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Baptisia alba var. macrophylla, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Eupatorium scabridum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Eupatorium scabridum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Helianthus silphioides - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Helianthus silphioides, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Scrophularia marilandica - Photo (c) Rafael Urbina Casanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Urbina Casanova
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Scrophularia marilandica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 08:26 ΠΜ CDT
Croton michauxii elliptica - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Croton michauxii var. ellipticus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Utricularia purpurea - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Utricularia purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaflets to 6 cm wide

Cicuta mexicana - Photo (c) Danny Rohan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danny Rohan
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Cicuta mexicana, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

E. ambigens (tentatively)

Eleocharis fallax - Photo (c) sammakler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sammakler
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Eleocharis fallax, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Eleocharis quadrangulata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Eleocharis quadrangulata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ry_folk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Platanthera psycodes - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Platanthera psycodes, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doju

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 01:04 ΜΜ EDT
Oenothera tetragona - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Oenothera tetragona, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:58 ΠΜ CDT
Carex bushii - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassi
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Carex bushii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshabitatharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:57 ΠΜ CDT
Solidago nemoralis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη dryopteris2: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25691