Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fulghamlv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 01:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021

Περιγραφή

herb; tied to voucher GLM 973 (ANHC & STAR)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassy_porter

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020

Περιγραφή

Swamp aster? 7BS Survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmitchellbell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:54 ΜΜ UTC

Τόπος

Emelle, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 12:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

pine savanna, mowed powerline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

comparison between Xyris iridifolia (left) and Xyris difformis (right).
first photos show the difference between the shape of the spikes, and the broad flattened scape of iridifolia versus the narrowly winged scape of difformis, highlighted by the sunlight in pic 2.
3rd photo compares habit — iridifolia taller, with longer and much broader leaves; difformis shorter, with narrower leaves.
4th pic shows seed difference — elongate and dark grey in iridifolia, rounded and pale yellow in difformis.
both found together in bottomland forest, as typical; creek in background

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 09:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 12:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Hernando, MS, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_schmidy_botanist

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer!!! reclaimed 2 hours later

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enchworm

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelfers

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clearwing_moth

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 10:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelfers

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 11:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guessingatgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_logsdon

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Hazard (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnerd67

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennaveazey

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manplanpanama

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Achenes in photo 4; styles 2-fid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Achene images coming soon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:37 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Uncommon in mesic pine-oak forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemccartha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

heads congested at tips of lateral branches, inflorescences not densely leafy; involucres 4-5 mm high; leaves oblanceolate to elliptic, margins entire or inconspicuously toothed; rays white and drying lavender and >20, stems mostly glabrous, rhizomatous perennial, phyllaries not subulate tipped, disc flowers 4-6 mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ry_folk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemccartha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajpate

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:32 ΠΜ CDT

Τόπος

Leesville, LA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 03:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 02:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

Drainage ditch in pine forest.
Branch leaf 2.5 x 1.3mm, stem leaf 1.8 x 0.7mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

growing in rocky storm drainage basin next to the sidewalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjbaileyjr

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 06:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 08:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Gravel parking lot at golf course. Culm 15cm. Fibrous roots, annual. All leaves are cauline, 25mm x 2mm. Ligule ciliate. Inflorescnce a panicle 5cm x 3cm. Spikelets 7mm x 1.5mm, 12-15 florets. 1st glume 1mm, keeled. 2nd glume 1.5mm. Lemmas 2.5mm, strong green lateral vein. Pedicels all shorter than spikelet. Caryopsis 0.6mm x 0.3mm, no groove. 2 stamens I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

comparison pic of Cyperus metzii (left), C. hortensis (center), and C. sesquiflorus (right); pic 2 shows spikelets from each plant, arranged in the same order

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 06:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in mesic pine forest at the edge of a road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

grosseserratus or verticillatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 04:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 01:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare in mesic beech-magnolia forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantastrophe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 07:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 12:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tallahala WMA, creek bottom/ floodplain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared72

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 09:17 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Locally common in wet tupelo-maple-sweetgum swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjthorn01

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lresop95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 10:10 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Found in mesic longleaf pine woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanpderouen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 12:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Open, sandy loam ridge with patches of reforested, early and late-successional areas throughout.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 06:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In wet gravel in playground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 11:42 ΠΜ ADT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizatorres

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 11:46 ΠΜ CST

Τόπος

Dzibilchaltún (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayabenzvi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 04:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 01:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Key breaks(Illust. Fl. or E. TX):
Achene trigonous/styles 3-branched
Spikelets in each group arising from the same point
Leaves well developed
Scales of spikelets with tips not reflexed
Scales > 1mm long
Plants large perennials
Scales 2 keeled at base
Leaf blades, bracts, etc not nodulose
Culms smooth to the touch
Inflorescence bracts all horizontal to ascending, none like a continuation of the culm
Spikelets 10mm long, (2mm wide) achenes broadly ellipsoid,(with acuminate beak, narrow stipelike base, honeycomb surface), approx. 1.3mm long.
(lower florets maturing, shedding scales + achenes as upper ones develop)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherrielee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

kscherschel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 08:51 ΠΜ CDT