Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:40 ΠΜ EST
Ελαφοποντικός - Photo (c) Emily Marie Ahtúnan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emily Marie Ahtúnan
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 04:49 ΜΜ +07
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 04:47 ΜΜ +07
Acridotheres grandis - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Acridotheres grandis, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markc666

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 1978 01:59 ΜΜ AHST
Dicrostonyx groenlandicus - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx groenlandicus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_simonite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Alert, NU, Canada (Google, OSM)
Dicrostonyx groenlandicus - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx groenlandicus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:48 ΜΜ EDT
Dicrostonyx hudsonius - Photo (c) FABRICE SIMON, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx hudsonius, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 06:40 ΜΜ EST
Ελαφοποντικός - Photo (c) Emily Marie Ahtúnan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emily Marie Ahtúnan
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:17 ΜΜ CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:22 ΜΜ CET
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελιά (Olea europaea)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 03:18 ΜΜ CET
Ελιά - Photo (c) Pescalune Photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ελιά (Olea europaea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 02:59 ΜΜ CET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:04 ΜΜ CET
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:43 ΜΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:43 ΠΜ EST
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:49 ΜΜ EST
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:05 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 05:44 ΜΜ CEST
Ζαρκάδι - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinbenjamin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:57 ΜΜ CDT
Dicrostonyx richardsoni - Photo (c) Shawn Billerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shawn Billerman
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx richardsoni, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinbenjamin

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:27 ΠΜ CDT
Dicrostonyx richardsoni - Photo (c) Shawn Billerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shawn Billerman
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx richardsoni, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca-went-west

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 06:12 ΠΜ EDT
Lemmus trimucronatus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lemmus trimucronatus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trbo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 12:44 ΜΜ AKDT

Τόπος

AK, US (Google, OSM)
Lemmus trimucronatus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lemmus trimucronatus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minders

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:01 ΠΜ EDT
Dicrostonyx groenlandicus - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Dicrostonyx groenlandicus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:45 ΠΜ PDT
Lemmus trimucronatus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lemmus trimucronatus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:00 ΠΜ PDT
Lemmus trimucronatus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lemmus trimucronatus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Stills from iPhone video

Lemmus trimucronatus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Lemmus trimucronatus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 06:27 ΠΜ EDT
Coturnicops noveboracensis - Photo (c) Eric Soehren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Soehren
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Coturnicops noveboracensis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:28 ΜΜ CEST
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:42 ΜΜ CEST
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:52 ΜΜ CEST
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

anna_borealis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 05:54 ΜΜ CEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη don-jean: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1964