Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhussell

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2010 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2012 05:57 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Dead, near snowy owl nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia-em

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:00 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanya-copepoda

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 09:51 ΜΜ +13

Περιγραφή

Фото сделаны Сергеем Волковым

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2010 10:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

sarahb

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 06:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Flyover

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:27 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:32 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

airrocksun

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 07:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahb

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 09:47 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird0_1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 02:27 ΜΜ EDT