Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewkanes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 04:38 ΜΜ EST

Τόπος

Central, SC, US (Google, OSM)
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardwizard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 05:07 ΜΜ +03
Struthio camelus massaicus - Photo (c) Alex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Struthio camelus ssp. massaicus, Ένα μέλος του Στρουθοκάμηλος (Struthio camelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafatosi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 12:32 ΠΜ -03
Lycaon pictus pictus - Photo (c) Dr David Doolittle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr David Doolittle
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Lycaon pictus ssp. pictus, Ένα μέλος του Αφρικανικό Αγριόσκυλο (Lycaon pictus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardwizard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 01:49 ΜΜ +03
Phacochoerus africanus massaicus - Photo (c) Gary Meaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary Meaney
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Phacochoerus africanus ssp. massaicus, Ένα μέλος του Φακόχοιρος (Phacochoerus africanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελοασβός (Mellivora capensis)

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 04:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Sorry I can't narrow the location down, it was a long time ago. Feel free to comment if you have any suggestions.

Μελοασβός - Photo (c) Sumeet Moghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Μελοασβός (Mellivora capensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

jasona0117

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:36 ΠΜ MDT
Αμερικανικό Μουφλόν - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesruming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:52 ΜΜ AEDT
Varanus varius - Photo (c) Sebastian Hoefer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sebastian Hoefer
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorgavin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Epinephelus itajara - Photo (c) victorbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by victorbach
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Epinephelus itajara, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardwizard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:52 ΠΜ PST
Buphagus africanus - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Buphagus africanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 06:36 ΠΜ CET
Decapodiformes - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Υπερτάξη Decapodiformes, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

linda_vander_jagt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 05:58 ΜΜ CEST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlife1607

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 01:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

There was an error with the camera in the bottom left hand region of the image.

Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας - Photo (c) Yathin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας (Mirounga angustirostris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanfelter

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 01:46 ΜΜ PDT
Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας - Photo (c) Yathin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας (Mirounga angustirostris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_vander_jagt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:37 ΜΜ CET

Τόπος

Curaçao (Google, OSM)
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_vander_jagt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:37 ΜΜ CET

Τόπος

Curaçao (Google, OSM)
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafatosi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018

Τόπος

Table Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

5 or 6 individuals

Procavia capensis capensis - Photo (c) Tristan Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Procavia capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Ύραξ Των Βράχων (Procavia capensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlife1607

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

ryanfelter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 09:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mountain Lion on trail cam near CSUCI

Πούμα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Πούμα (Puma concolor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

inbetweenbays

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 05:39 ΜΜ UTC
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_sphex

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reaganw1996

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 01:57 ΜΜ UTC

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)
Pepsis - Photo (c) Mason S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mason S.
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Γένος Pepsis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dean129

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Roadcruised about 6pm

Κροταλίας Ο Αδαμάντινος - Photo (c) Mudgie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mudgie
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Κροταλίας Ο Αδαμάντινος (Crotalus adamanteus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewkanes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Opheodrys aestivus - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Opheodrys aestivus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With a CORA

Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkuhl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Ninox boobook - Photo (c) Ethan Craft, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ethan Craft
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Ninox boobook, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_joldnall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Đồng Nai, VN (Google, OSM)

Περιγραφή

3 separate individuals within a few hundred meters of each other

Trimeresurus rubeus - Photo (c) Anastasia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Trimeresurus rubeus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

zachsawyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 06:42 ΜΜ EST

Τόπος

Palm Coast, FL, US (Google, OSM)
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:49 ΜΜ CET
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

There were 3.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη dominicalianelli: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 86