Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan686

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 09:45 ΠΜ +13

Τόπος

Bream Bay, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo of a photo caught on a rod and reel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

ryanfelter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 09:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mountain Lion on trail cam near CSUCI

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

jtheaps

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

hog_whisperer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

3.5 y/o female that snuck up on me for a look, she bounded off when she realized I was a human