Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junuli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:29 PM EEST
Episyrphus balteatus - Photo (c) joaquinportela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Episyrphus balteatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haltiamieli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:39 PM EEST
Lispocephala - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Lispocephala, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ortolana

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021
Dioctria cothurnata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Dioctria cothurnata, Ένα μέλος του Διώκτρια (Γένος Dioctria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ortolana

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021
Parasyrphus lineolus - Photo (c) Sandy Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Parasyrphus lineolus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitaaho

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:21 PM EEST
Eupithecia - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Eupithecia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)

Παρατηρητής

timpsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 02:48 PM +03
Χοιράδες - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Χοιράδες (Γένος Choerades)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mocit

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:31 PM EEST
Harmandiola - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Harmandiola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

maraffi88

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 05:51 PM +03
Harmandiola - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Harmandiola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minna122

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:50 PM UTC

Περιγραφή

Paavalinkukka

Streptocarpus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pekka67

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 08:08 PM +03
Streptocarpus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anja128

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 05:25 PM +03

Περιγραφή

Santtu

Streptocarpus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sepphann

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 04:05 PM +03
Streptocarpus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polinailina

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 10:45 PM +03

Περιγραφή

Home

Streptocarpus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Muscina levida - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Muscina levida, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Muscina - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Muscina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Limosininae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Υποοικογένεια Limosininae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Limosininae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Υποοικογένεια Limosininae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Dolichopus trivialis - Photo (c) Tero Linjama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Dolichopus trivialis, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:09 AM +03

Περιγραφή

Female, Can not id. det. Jere Kahanpää

Pseudolyciella - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Pseudolyciella, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 07:01 AM +03
Simuliidae - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Οικογένεια Simuliidae, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petri_kuhno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:04 AM +03
Eristalis pertinax - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Eristalis pertinax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonakir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)
Operophtera - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Operophtera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamahakintoukka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:47 AM EEST
Apterygida media - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Apterygida media, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyryherva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:09 PM EEST
Hydnum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Hydnum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteruppstu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Helophilus pendulus - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Helophilus pendulus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitaaho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:15 PM EEST
Scathophaga - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Scathophaga, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teppomutanen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 08:14 PM +03
Parydra - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Parydra, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteruppstu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Ocydromiinae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Υποοικογένεια Ocydromiinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteruppstu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Trichinomyia flavipes - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Trichinomyia flavipes, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuomovirtanen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015 12:11 PM EEST

Τόπος

Valkeakoski, Suomi (Google, OSM)

Περιγραφή

Cheilosia sp. Syrphidae-Kukkakärpäset, Heritynniemi Valkeakoski. Det. Jere Kahanpää. Määritys on hiukan epävarma.

Cheilosia - Photo (c) Will Linnard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Cheilosia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 22542