Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valter

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2012 10:31 AM WEST

Περιγραφή

Location: Europe > Portugal > Algarve

Date Photo Taken: June 30, 2012

Info: It's a NEW species for Portugal!

© Copyright. You cannot use! Only Encyclopedia of Life (EOL)

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 11:41 PM SAST

Περιγραφή

LN6.3Bs.D12

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 10:02 PM SAST

Περιγραφή

LN6.1Bs.D8

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 10:35 AM SAST

Περιγραφή

N6.4Bs.D6

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 08:50 AM SAST

Περιγραφή

N6.3Bs.D20

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 01:53 PM SAST

Περιγραφή

LN8.1Bs.D26

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 04:58 PM CEST

Ετικέτες

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew740

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 03:15 PM CET

Τόπος

Msida, Malta (Google, OSM)
Bactrocera oleae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Bactrocera oleae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olmenvos_levenmaaktvrolijk

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 05:03 PM SAST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)

Παρατηρητής

ariani

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 12:40 PM SAST

Τόπος

Durrës, Albania (Google, OSM)
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elimadmartigan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 05:06 PM SAST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvester_k

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 04:07 PM CEST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

chinthakasenanayake

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 10:12 AM CEST

Τόπος

Cambridge CB1, UK (Google, OSM)
Mintho - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Mintho, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdmiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 02:35 AM HKT
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 10:13 AM CEST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

aelitaishbaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 08:43 PM +05
Anthomyiidae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Οικογένεια Anthomyiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loewenherz1000

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:03 PM SAST
Nemopoda - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Nemopoda, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfshaar

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:54 PM SAST
Anomoia purmunda - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Anomoia purmunda, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcbusch

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 11:24 AM SAST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn404

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 03:03 PM CEST

Τόπος

St Columb's Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly part of the rivellia family?

Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuskrieger

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:40 AM SAST
Rivellia syngenesiae - Photo (c) Jaume Almirall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jaume Almirall
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Rivellia syngenesiae, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daczison

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 02:51 PM SAST
Myennis - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Myennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanvrbicek

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 02:59 PM CEST
Myennis - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Myennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

chasko_72

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2012 09:10 AM CST
Κολεόπτερα - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 09:22 AM SAST
Anomoia purmunda - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Anomoia purmunda, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doudou_72

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 04:36 PM CEST

Τόπος

Cazilhac (Google, OSM)
Herina - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Herina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auroravalenti

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 10:40 AM SAST

Τόπος

Suvarelli (Google, OSM)
Ulidiidae - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Οικογένεια Ulidiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balnibarbi

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 03:49 PM SAST
Herina - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Γένος Herina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 08:49 AM CEST

Τόπος

Huesca, Espanya (Google, OSM)
Ulidiidae - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Οικογένεια Ulidiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeholt

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 05:53 AM BST

Τόπος

Gipuzkoa, Spain (Google, OSM)
Ulidiidae - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη dipterajere: Οικογένεια Ulidiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 43133