Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veerap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)

Περιγραφή

Löytyi kiipeilemästä parvekelasissa. Iso kaveri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dipterajere

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 12:37 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

terhiandstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 05:46 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jussimkinen

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 05:49 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 12:51 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:08 AM +03

Περιγραφή

On Solidago virgaurea

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ikryj

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:43 PM +03

Τόπος

Kangasala, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniaylis

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 08:22 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elinakoivisto

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 09:04 AM EEST

Τόπος

Turku, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirjokpalmu

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 04:18 PM +03

Τόπος

90500 Oulu, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drouldrover

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkohei13

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 12:51 PM +03