Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilber_jose

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:13 ΜΜ -04
Boana xerophylla - Photo (c) Joseph Ataíde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Ataíde
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Boana xerophylla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liza_estefania

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:08 ΜΜ -05

Περιγραφή

Rana blanca

Boana xerophylla - Photo (c) Joseph Ataíde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Ataíde
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Boana xerophylla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika_freitas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:37 ΠΜ -03

Περιγραφή

Lumiar, Nova Friburgo, RJ

Boana pardalis - Photo (c) Madalena Ecoturismo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Madalena Ecoturismo
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Boana pardalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobarata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:02 ΜΜ -03
Boana lundii - Photo (c) Mario Sacramento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Boana lundii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 07:56 ΜΜ -03
Oligoclada - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Oligoclada, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 11:31 ΠΜ -03
Erythemis plebeja - Photo (c) Eric Isley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Erythemis plebeja, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024
Mecistogaster ornata - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Mecistogaster ornata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:54 ΠΜ -03
Physalaemus - Photo (c) adrianomaciel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adrianomaciel
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Physalaemus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 08:16 ΜΜ -03
Physalaemus centralis - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Physalaemus centralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 08:16 ΜΜ -03
Physalaemus cuvieri - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Physalaemus cuvieri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 08:10 ΜΜ -03
Physalaemus cuvieri - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Physalaemus cuvieri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 09:08 ΠΜ -03
Rhinella rubescens - Photo (c) Denes Ferraz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denes Ferraz
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella rubescens, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:08 ΠΜ -03
Rhinella rubescens - Photo (c) Denes Ferraz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denes Ferraz
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella rubescens, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 08:45 ΜΜ -03
Rhinella icterica - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rondon
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella icterica, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 08:00 ΜΜ -03
Leptodactylus fuscus - Photo (c) juandaza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by juandaza
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Leptodactylus fuscus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:59 ΠΜ -03
Rhinella icterica - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rondon
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella icterica, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 10:11 ΠΜ -03
Rhinella ornata - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella ornata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 10:11 ΠΜ -03
Rhinella ornata - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella ornata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:08 ΜΜ -03

Τόπος

Dionísio, MG, BR (Google, OSM)
Scinax - Photo (c) Pedro Ivo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Ivo
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Scinax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022
Boana faber - Photo (c) Marco Vicariotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Vicariotto
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Boana faber, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 04:14 ΜΜ -03
Rhinella - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Rhinella, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 03:05 ΜΜ -03
Dendropsophus elegans - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Dendropsophus elegans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:25 ΜΜ -03

Τόπος

Curvelo, MG, BR (Google, OSM)
Rhinella icterica - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rondon
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Rhinella icterica, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 07:54 ΠΜ -03
Trachycephalus mesophaeus - Photo (c) filipe-prs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Trachycephalus mesophaeus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:01 ΠΜ -03
Trachycephalus mesophaeus - Photo (c) filipe-prs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Trachycephalus mesophaeus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:47 ΠΜ -03
Trachycephalus mesophaeus - Photo (c) filipe-prs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Trachycephalus mesophaeus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:50 ΠΜ -03
Trachycephalus mesophaeus - Photo (c) filipe-prs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Trachycephalus mesophaeus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:20 ΠΜ -03
Scinax fuscovarius - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Scinax fuscovarius, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 10:30 ΠΜ -03
Scinax - Photo (c) Pedro Ivo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Ivo
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Scinax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelton

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 10:53 ΠΜ -03
Rhinella - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη diogoprov: Γένος Rhinella, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 36884