Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_hernandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

luisfernandotonato

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

roberto_de_oliveira_silva

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 07:56 ΠΜ -03

Περιγραφή

Gostaria de id essa espécie no bico da Garça branca pequena.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_de_oliveira_silva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcel-silvius

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2011 09:37 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 1996

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wirleyalmeida

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 04:06 ΜΜ -03

Περιγραφή

Wirley Almeida Santos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:26 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 01:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016 12:55 ΜΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaosalvadorb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 09:24 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 11:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ateleginski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 09:09 ΜΜ UTC

Τόπος

Irati - PR, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terciolacerda

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 11:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianomaciel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2016 11:42 ΠΜ -02