Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

marinivet

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

X5

Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

20 esemplari

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

30 esemplari, stagno con poca acqua

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

1 Esemplare morto in Fontanile

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

2 esemplari (stagno con poca acqua, effetto trappola per animali caduti o in riproduzione)

Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcogasponi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:33 ΜΜ CEST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 07:36 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

paolo550

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 06:32 ΜΜ CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miko707

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 07:00 ΜΜ CEST
Hierophis viridiflavus carbonarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Hierophis viridiflavus ssp. carbonarius, Ένα μέλος του Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xirihan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:19 ΜΜ CEST
Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Stagno - Antonio Luca Conte info

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drakiragavon

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:33 ΠΜ CEST
Anguis veronensis - Photo (c) Jeroen Van Akkeren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeroen Van Akkeren
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Anguis veronensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

iacoponerozzi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:41 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Sentiero, su cataste rifiuti

Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

iacoponerozzi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 12:42 ΜΜ CEST

Περιγραφή

1 ind, margine area aperta

Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 12:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Baschi, Umbria, IT (Google, OSM)
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

hallje

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:03 ΜΜ CEST
Hierophis viridiflavus viridiflavus - Photo (c) Antonio Gandini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio Gandini
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Hierophis viridiflavus ssp. viridiflavus, Ένα μέλος του Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

curlyherbs651

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:22 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

curlyherbs651

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:22 ΜΜ CEST
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

vincenzolattanzi

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:42 ΠΜ CEST
Λαφιάτης - Photo (c) Giuseppe Cillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Cillis
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 10:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

4 maschi in canto - fiume Tevere

Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Killed by accident while cutting grass

Λαφιάτης - Photo (c) Giuseppe Cillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Cillis
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1 femmina - fontanile

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaeledibiasi

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022
Hyla intermedia - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)

Παρατηρητής

carolaben

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:17 ΠΜ CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ορνιθόγαλο - Photo (c) sybilmajo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sybilmajo
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

carolaben

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolaben

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Empusa pennata - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Empusa pennata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolaben

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:17 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

carolaben

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 06:47 ΜΜ CET
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)

Παρατηρητής

ilse19030

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)
Μεσογειακή Χελώνα - Photo (c) petermclight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11781