Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

ilaguj

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 07:14 ΠΜ CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

arianna216

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 06:48 ΜΜ CEST

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arianna216

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 07:56 ΜΜ CEST
Vipera aspis - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:32 ΜΜ CEST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilaguj

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:54 ΜΜ CEST
Salamandrina perspicillata - Photo (c) emanuele_biggi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Salamandrina perspicillata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilaguj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Antonio Gandini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio Gandini
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ilaguj

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:43 ΠΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapetito

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

marcogasponi

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)
Στικτή Νεροχελώνα - Photo (c) Евсеева Анна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евсеева Анна
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenskjaer

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:52 ΜΜ CEST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ruma

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Triturus carnifex - Photo (c) Antonio Gandini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio Gandini
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kebleg

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Nel fosso accanto al fontanile

Rana italica - Photo (c) isawe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by isawe
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:40 ΠΜ CET
Rana italica - Photo (c) isawe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by isawe
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

kebleg

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:14 ΠΜ CEST
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 11:14 ΠΜ CEST
Lacerta bilineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Francesco Cecere
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:31 ΠΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheleprocida

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 07:56 ΜΜ CEST
Hierophis viridiflavus carbonarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Hierophis viridiflavus ssp. carbonarius, Ένα μέλος του Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

pietronardelli

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Latina, Lazio, IT (Google, OSM)
Ταρέντολα - Photo (c) Associação Vita Nativa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Associação Vita Nativa
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 04:32 ΜΜ CEST
Anguis veronensis - Photo (c) Jeroen Van Akkeren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeroen Van Akkeren
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Anguis veronensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

laura_o

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)
Ταρέντολα - Photo (c) Associação Vita Nativa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Associação Vita Nativa
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:56 ΜΜ CEST
Lacerta bilineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Francesco Cecere
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:56 ΜΜ CEST
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:53 ΠΜ CEST
Rana italica - Photo (c) isawe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by isawe
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Abbeveratoio

Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Τόπος

La Farnesiana (Google, OSM)

Περιγραφή

molti individui, vocalizzazioni

Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

line310326

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:25 ΜΜ CET
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:00 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:44 ΜΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

paolo545

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Anguis veronensis - Photo (c) Jeroen Van Akkeren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeroen Van Akkeren
Η ταυτότητα του χρήστη dinobiancolini: Anguis veronensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9413