Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024

Τόπος

Petrella Salto (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

nicolaaddelfio

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alegermani

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacoponerozzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vferri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Rieti, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Dato di Giampiero Cammerini WWF Lazio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaele48

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

francescoromano

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

pollosudato

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanovet

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2016

Τόπος

Val Nerina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

RCS

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

passeggiatecampane

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Cannibalism

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

george_nazareanu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2017 08:30 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

michelegiovannini

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcogasponi

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 05:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

1 adulto, fontanile

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

3 esemplari

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordleonard

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armando120

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 04:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

saresu

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrodurastante

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Neotenic adult male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babunco

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 04:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giacomo_bruni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 08:03 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

luca324

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esant

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 04:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val_gianni

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Rieti, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024

Τόπος

Livata (Google, OSM)

Περιγραφή

decine di femmine in ovideposizione in abbeveratoio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirkoene91

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

1 maschio adulto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco_gallozzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 06:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Terni, Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

A new Habitat Directive Annex II species for the Special Areas of Conservation Boschi di Farneta (Monte Castrilli)
http://vnr.unipg.it/sunlife/specie_animale-dettagli.php?id=10
https://eunis.eea.europa.eu/species/130

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriomoretti

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 12:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scienzenaturali

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paologiampaoletti

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 03:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco_gallozzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacoponerozzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 02:18 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwerty84

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca324

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 10:18 ΠΜ CET

Περιγραφή

Uovo di anfibio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_thony

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco_gallozzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 03:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minazaki

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

reproductive site of Bombina pachypus favored by the Municipality of Spoleto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanovet

Ημερομηνία

Μάρτιος 2010

Περιγραφή

Brief description of what you observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

scienzenaturali

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poggi_photos

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 1986

Περιγραφή

Neotenic female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Ιούνιος 1985

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

neotenic male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

trus19

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:40 ΜΜ CET

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2014 01:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranierop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_calabrese

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 07:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-pc

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:54 ΜΜ CEST

Τόπος

cittaducale, rieti (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:27 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe_paudice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022

Περιγραφή

Individuo melanotico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranierop

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2010 10:38 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vferri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

vagante nel Giardino di Valverde

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

pluvialfern

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 01:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

vferri

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

dato e foto di Lorenzo De Luca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vferri

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

accoppiamenti in corso

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

vferri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

1 maschio adulto - vagante tra gli ulivi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 12:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχιά Του Ursin (Vipera ursinii)

Παρατηρητής

david_fiacchini

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto di Massimo Mindoli

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Terni, Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

In un laghetto a 1000m, bosco misto di querce

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:38 ΜΜ CEST

Τόπος

Tolfa, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Terni, Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheleprocida

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheleprocida

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_gandini

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_frank

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

dbellucci

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:14 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

poggi_photos

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 05:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescalattanzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

batman93

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016

Περιγραφή

Circa 15 cm di lunghezza

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2008 01:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάρτιος 1982

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfiocacace

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommaso70

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

In predazione su Pelophylax

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

molti individui in abbeveratoio a tre vasche, apparentemente solo nella terza vasca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgtech

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 03:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaelezicarelli

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 07:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Popolazione composta da due adulti e numerose larve