Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

albertoaries

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:14 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

poggi_photos

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 05:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescalattanzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

batman93

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016

Περιγραφή

Circa 15 cm di lunghezza

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2008 01:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάρτιος 1982

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfiocacace

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommaso70

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

In predazione su Pelophylax

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

molti individui in abbeveratoio a tre vasche, apparentemente solo nella terza vasca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgtech

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 03:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaelezicarelli

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 07:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Popolazione composta da due adulti e numerose larve

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

antonioperozzi

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2011 05:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021

Τόπος

Rieti, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

FB158 Massimo Bonifazi
Just one individual
Source population probably nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

d_liveli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 09:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Rinvenuto ucciso

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteocianfoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:31 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

alexdinorma

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 02:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ruma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Individuo neotenico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario415

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1989

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:24 ΜΜ CEST

Τόπος

Latina, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 02:45 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamaurici

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ariannamontanari

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιληνή (Γένος Silene)

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Latina, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Exploring nature with my trusted feline friend, Romeo the cat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Φαλακρή Ίβιδα (Geronticus eremita)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)

Περιγραφή

Hannibal - Ring 090 - H 14.00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2015 09:23 ΠΜ CEST

Τόπος

Stagno didattico (Google, OSM)

Περιγραφή

Copertura parziale

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

flaviorocchi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2011

Τόπος

Selva di Paliano (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

flaviorocchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012

Τόπος

Selva di Paliano (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo-trapped juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 01:52 ΜΜ CEST

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014

Τόπος

lido di ostia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1 young crayfish seen during a night survey in an important native amphibians site, a very bad find :-(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014

Περιγραφή

1 seen during a night survey, very bad news for the native amphibians!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

fabrizio_petrassi

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

nazzano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

ssarrocco

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2015 11:21 ΜΜ CEST

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

One speciment catched by fishermen