Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 11:25 AM -03
Leptodactylus luctator - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Leptodactylus luctator, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 05:59 PM HST
Αμερικανικός Δασότρυγγας - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Αμερικανικός Δασότρυγγας (Tringa solitaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 09:51 AM HST
Schoeniophylax phryganophilus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Schoeniophylax phryganophilus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianomassa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Polystictus pectoralis - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Polystictus pectoralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerey

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:04 PM -03
Burnsius orcynoides - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Burnsius orcynoides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicobc

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:29 PM HST
Amazilia versicolor - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Amazilia versicolor, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης Passer domesticus

Παρατηρητής

nicobc

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:52 PM HST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerey

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:04 PM -03
Burnsius - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Γένος Burnsius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 02:01 PM -03
Pseudoseisura lophotes - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Pseudoseisura lophotes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 04:29 PM -03
Rhinocrypta lanceolata - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Rhinocrypta lanceolata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 02:23 PM -03
Leptasthenura platensis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Leptasthenura platensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 09:50 AM -03
Eudromia elegans - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Eudromia elegans, Ένα μέλος του Τιναμιόμορφα (Τάξη Tinamiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 08:52 AM -03
Agriornis micropterus - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Agriornis micropterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 05:36 PM -03
Pseudoseisura gutturalis - Photo (c) Delana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Pseudoseisura gutturalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 10:02 AM -03
Tarphonomus certhioides - Photo (c) Ron Knight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Tarphonomus certhioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 06:05 PM -03
Geranospiza caerulescens - Photo (c) John Eppler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Geranospiza caerulescens, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2015 02:53 PM -03
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Asthenes hudsoni - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Asthenes hudsoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Asthenes hudsoni - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Asthenes hudsoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 08:09 AM -03
Mycteria americana - Photo (c) Andrew Love, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Mycteria americana, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης Tringa melanoleuca

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 07:38 AM -03
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 08:05 AM -03
Anas bahamensis - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Anas bahamensis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielvolkerlacerda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 09:34 AM HST
Molothrus bonariensis - Photo (c) Jonathan E. Echeverri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Molothrus bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianomassa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 06:31 PM -03
Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 03:18 PM -03

Ετικέτες

Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 09:18 AM UTC
Sicalis luteola - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Sicalis luteola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emasoto24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 06:55 PM -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 03:56 PM CST
Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 04:07 PM CST
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 04:49 PM UTC
Ixobrychus involucris - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocarau: Ixobrychus involucris, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 806