Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Της Βολιβίας (Leopardus garleppi)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Tucumán, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Jujuy, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 04:56 ΜΜ -03

Τόπος

RECS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

En prensa de ser publicada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 05:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianomassa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 04:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 01:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 08:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 07:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 08:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 08:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:40 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:04 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 07:13 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vazquez_nestor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silbirds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lartigau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 11:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 05:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 06:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 05:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoluih

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 01:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:38 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:38 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_caballero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 06:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 11:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπού Τη Πάμπας (Lycalopex gymnocercus)

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 05:38 ΜΜ -03

Ετικέτες

cae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoluih

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 02:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 07:37 ΠΜ -03

Περιγραφή

NosQuedamosEnCasa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 01:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crm211b

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 04:49 ΜΜ EST

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 12:01 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 03:57 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 05:00 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 03:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 02:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 03:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolises

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 11:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 03:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 06:10 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 12:50 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fase intermedia

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 11:55 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 03:49 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 12:01 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 03:03 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 12:42 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 12:00 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 04:54 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 06:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulisesbalza

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 07:40 ΠΜ -03

Περιγραφή

Seis individuos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 09:46 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:46 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 05:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 03:02 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 09:19 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 04:11 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 04:41 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 07:21 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 08:52 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 04:59 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 06:54 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 10:38 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoluih

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 10:25 ΠΜ -03

Περιγραφή

Un Carancho cruza el Sol durante un eclipse parcial.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 12:49 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 11:20 ΠΜ -03