Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisca_ibarra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:25 ΠΜ -03
Oxalis purpurea - Photo (c) Hayley-May Wittridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hayley-May Wittridge
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Oxalis purpurea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chumi123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:41 ΜΜ -03
Acipenser - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Γένος Acipenser, Ένα μέλος του Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samia_espinoza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:23 ΜΜ -03
Fuchsia lycioides - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Fuchsia lycioides, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricio_novoa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017 01:24 ΜΜ -03
Aristolochia - Photo (c) pablogalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pablogalan
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Γένος Aristolochia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:49 ΠΜ -05

Περιγραφή

very old, maybe a hundred years old

Encelia canescens - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Encelia canescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

movimiento

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:39 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)
Aristolochia chilensis - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Aristolochia chilensis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi_bremar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:28 ΠΜ -03

Περιγραφή

Parque Cintura

Melyridae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Melyridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_jamett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:15 ΠΜ -03
Aristolochia chilensis - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Aristolochia chilensis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chumi123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:34 ΠΜ -03
Geoplanidae - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Geoplanidae, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chumi123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:04 ΠΜ -03
Cheirodon - Photo (c) Loureiro, M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Γένος Cheirodon, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chumi123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:54 ΠΜ -03
Parastacidae - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Parastacidae, Ένα μέλος του Παραστακοειδή (Υπεροικογένεια Parastacoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

monseraimon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Ευφορβία - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_fernanda97188

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:56 ΜΜ -03
Schinus - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Γένος Schinus, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:06 ΜΜ -03
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) plantperson7654, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_fernanda97188

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:14 ΜΜ -03
Schinus - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Γένος Schinus, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarilis6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:02 ΜΜ EST
Griseliniaceae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Griseliniaceae, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwin386

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:32 ΠΜ EST
Griseliniaceae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Griseliniaceae, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choapapoal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:59 ΠΜ -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpespindola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:23 ΠΜ -03

Περιγραφή

Copihues

Campsidium valdivianum - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Campsidium valdivianum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023
Battus polydamas psittacus - Photo (c) Nicolás Villaseca Merino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolás Villaseca Merino
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Battus polydamas ssp. psittacus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023
Tecophilaea violiflora - Photo (c) Gustavo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Tecophilaea violiflora, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neuralian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 01:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

We found Trichoplax at Portobello Marine Lab (University of Otago) in November 2019, using microscope slides suspended in a display tank. We tried to cultivate them but lost them during Covid-19 lockdown. Found another one today. In total we have found 4, all of them are about 100um in diameter. We have video which makes us confident that this is Trichoplax (not a giant marine amoeba). If we can trap more and/or breed this one we will do DNA analysis to confirm that it is Trichoplax and whether it is a known (e.g. adherens) or new species.

Ετικέτες

Placozoa - Photo (c) Bernd Schierwater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Συνομοταξία Placozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukas_scharer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2010 05:21 ΜΜ CEST

Τόπος

Fetovaia Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected from a glass slide suspended in an aquarium sand and aquatic vegetation for a few days.

Trichoplacidae - Photo (c) Wikimedia Commons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Οικογένεια Trichoplacidae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erimt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:46 ΠΜ -03
Alonsoa meridionalis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Alonsoa meridionalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erimt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:44 ΠΜ -03
Citronella mucronata - Photo (c) Bernardita Navarrete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernardita Navarrete
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Citronella mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

manuel_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:01 ΜΜ -03
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrinaqs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 12:30 ΜΜ -04
Diuca diuca - Photo (c) Island Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Diuca diuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sabrinaqs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:06 ΠΜ -03

Περιγραφή

Se agradece ID

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

erimt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:34 ΠΜ -03
Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erimt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:21 ΠΜ -03
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη diegoalmendras: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 113789