Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvasconcellos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 07:43 ΜΜ -05

Περιγραφή

What a great mimic!
a couple milimeters long. approx. 3mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdgray

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_bertens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiewatts72

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2016 06:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 04:41 ΜΜ -04

Περιγραφή

Hongo de la familia Coryneliaceae, el ( Pewenomyces kutranfy ) que les produce una intensa cancrosis al Pehúen.
Interrelación: Pewenomyces kutranfy - ( Araucaria araucana ).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timboeh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 01:12 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablfabl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 1994 10:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_berner_m

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 02:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romina_paz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 03:36 ΜΜ -04

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgumera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 06:14 ΠΜ -03

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2014 04:07 ΠΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfo_deep_sea_ecology_program

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:20 ΜΜ -09

Περιγραφή

Rare imagery of a Pacific White Skate in the process of laying an egg case; 1641.83m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegomontero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 11:15 ΜΜ -03

Περιγραφή

Varados en la orilla después de una puihua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardocatalan

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 06:27 ΜΜ -04

Περιγραφή

Sólo conchas vacías.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristgad

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rotaractclubtrujillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspearton

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

No.1 Reef, 30m deep.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanzae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 03:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan804

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da48

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 12:31 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βατοτρυγόνα (Dasyatis pastinaca)

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 03:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanza79

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 10:43 ΠΜ -04

Περιγραφή

está sobre un boldo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mati_carmona05

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timashtree

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a small one. Maybe less than 50 cm in length with the tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-naturalista

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acaparadordenucos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 04:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerkolloncon

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:11 ΜΜ -03

Περιγραφή

Foto con 1 día de diferencia, desconosco la sp de caracol que estaba comiendo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crinoidea

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_paucat

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014 11:48 ΠΜ -05

Τόπος

Caravelí, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 10:12 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollerspoeck_juergen

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe a rare unspotted form?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

hori1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace456

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:48 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Rayas halladas muertas en la orilla, un macho y una hembra. Forma redondeada y piel moteada, con espina en la cola

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpizarro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humbertobonilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 01:10 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfigueroafabrega

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_hurtado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miersia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

sebastian_nvm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:09 ΠΜ -03

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

blubb

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 11:27 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco_bio_chi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_zamora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:49 ΜΜ -03

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 12:45 ΜΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Yantai, CN-SD, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfertilized spawns laid by harvested female Beringraja pulchra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matamataag

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Varias plantas de Solanum fernandezianum en el sector, algunas presentaban frutos, de habito semirastrero

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinina-avg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 07:40 ΠΜ -05

Τόπος

Muisne, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raul520

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1988

Τόπος

Arequipa, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

pez

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 01:13 ΜΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

En Nolana Sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 10:08 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Poor thing with a frisbee around its neck, we were there for a few minutes deciding what to do, but did not take any action to prevent injuries to ourselves and to the animal :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 03:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

Check out its weird way of moving in this video: https://flic.kr/p/PqGe2P

Found by @jeffgoddard. Same individual as: https://www.inaturalist.org/observations/18597683

I was honored to be out tidepooling with Jeff that day :-) The audio captures our puzzlement and the fact that I saw another one earlier that day but was too busy hunting for nudibranchs to realize what I'd seen! :-O

His paper: zookeys.pensoft.net/article/95139/list/9/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 07:13 ΜΜ -03

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elecho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:21 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Περιγραφή

Part of movie, GIF image.
Mating behaviour.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varneynz

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2013 01:34 ΜΜ EEST

Τόπος

Ahata, Karpathos (Google, OSM)

Περιγραφή

Roughly 10cm long, transparent body with reddish 'tentacles' around the base.

Seen at 6m depth in 10m water.

Tentatively identified as a Hula Skirt Siphonophore (Physophora hydrostatica)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 06:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βατοτρυγόνα (Dasyatis pastinaca)

Παρατηρητής

shaharchaikin

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:17 ΠΜ IDT

Τόπος

HaMerkaz, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikmas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 12:49 ΜΜ UTC

Τόπος

Far Reaches Farm (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013 11:54 ΜΜ -08

Περιγραφή

eggcase

Dive R1660
Depth range 130-215m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2008 12:35 ΠΜ -09

Περιγραφή

Example 'walking behaviour' of a skate using its pelvic fins.

ROV ROPOS
Dive R1154

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2009 01:56 ΜΜ -04

Περιγραφή

Quebrada Miguel Diaz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 1991 10:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 07:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

Fue colectada en la zona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 12:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariherron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:00 ΜΜ AST

Περιγραφή

I wanted to see if this is a common thing for sea creatures to continue glowing with dinoflagelite algae even after they are dead/washed up. I had never seen or heard of this until i found one glowing bright, dead on a beach in Puerto Rico.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blake_stringfellow

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:19 ΠΜ -06

Τόπος

Gulf of Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinefey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiatomea

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 03:23 ΜΜ -04

Περιγραφή

Cuesta lo prado

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

maca_sperry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 01:16 ΜΜ -03

Περιγραφή

umbrella de 3 centimetros de diametro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_chagas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:54 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 03:37 ΜΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 12:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasmekis

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 04:09 ΜΜ HST

Περιγραφή

nueva especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimenezubeda

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022

Περιγραφή

Nuevo registro (sabado 07 mayo 2022) del ejemplar que fue registrado por primera vez en 01 de febrero de 2019, en quebrada las palmas, comuna de canela, Región de Coquimbo, Chile.
El ejemplar fue destruido.

La inspección en terreno, y la disposición de sus restos, indica que fue botado con maquinaria.
La primera foto es del registro realizado en 01 febrero 2019.

Los años de pandemia y las restricciones de desplazamiento, me habían impedido ir en los años posteriores a 2019, para ver el estado y situación de la palma, y más importante, tratar de obtener algunas semillas, para asegurar la descendencia de la misma exsitu. Finalmente, el sábado 07 de mayo de 2022, pude concretar un viaje y excursión, para alcanzar estos objetivos.
Después de mucho caminar, llegué a la palma, con la esperanza de recoger semillas. La inspección en terreno indica que fue botada. No se secó, ni se desplomó de forma natural. La mataron. Seguramente, como el hecho de botarla no la terminó de matar, la arrancaron de su sitio, y la trozaron en 3 partes. No fue hace mucho. Sus hojas para el 07 mayo 2022, aún no terminaban de secarse.
Por mucho rato no daba crédito a lo que estaba viendo, pero atiné a registrar con fotos lo ocurrido.
Estuve mucho rato buscando en el lugar, tratando de encontrar semillas. Lamentablemente, encontré muchas que ya habían sido consumidas por aves y roedores. Esto más pena me dio, pues me dio a entender que la palma estaba sana y fructificando con abundancia, a pesar de la sequía.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 05:33 ΜΜ -03

Τόπος

Petorca, CL-VS, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasmekis

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 06:17 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

blubb

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 11:01 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricio_novoa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2009 07:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jafetpotenzolopes

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 07:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

Local fishermen selling on the street corner

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinajerez

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 08:42 ΠΜ -03

Περιγραφή

Ejemplar juvenil de aproximadamente 1.20 mts, se encontraba con anzuelo en boca, aún permanecía con vida a la hs del hallazgo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphitere

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bermuda_public_records

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018

Τόπος

Devonshire, BM (Google, OSM)

Περιγραφή

Frog crab brought up in a lobster trap by local fisherman Mark Terciera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bermuda_public_records

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Τόπος

Saint George's, BM (Google, OSM)

Περιγραφή

Re-uploading observation onto public record account so it does not add onto my life list as I did not see these eggs myself. Will delete first observation after this. @clauden @sargassogirl if you want to add this observation back onto your favorites.

Not found my myself, but posted to Instagram by Dylan Simpson a local Bermudian fisherman. He said he found about 20 stuck to an old rope, which was attached to the sea floor, with several feet of rope floating at the surface. Two eggs still hadn't hatched yet (pictured). No Cat Sharks or Skates are known to live in Bermuda as far as I'm aware. Eggs were not saved unfortunately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecynogea_palustris

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 11:12 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

emutschke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 04:47 ΜΜ ADT