Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah335

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018
Fragilaria mesolepta - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Fragilaria mesolepta, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah335

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018
Fragilariforma mesolepta - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Fragilariforma mesolepta [inactive], Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvecera

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019

Τόπος

Millers bay (Google, OSM)
Staurosira binodis - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Staurosira binodis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah335

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017

Τόπος

triboji beach (Google, OSM)
Staurosira binodis - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Staurosira binodis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah335

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018

Τόπος

West Lake Okoboji (Google, OSM)
Staurosira binodis - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Staurosira binodis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_barba

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2018 04:40 ΜΜ CST
Surirella - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Surirella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_temple

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2018 04:11 ΜΜ CST
Surirella - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Surirella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah335

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017
Surirella - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Surirella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbie8

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017

Περιγραφή

The valve face undulates and the raphe is in a keel around the margin.

Surirella - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Surirella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedlund

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017

Τόπος

Triboji Beach (Google, OSM)
Surirella - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Surirella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_carranza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2018 11:47 ΠΜ CST

Περιγραφή

Got this from a water sample at greenbelt

Surirella librile - Photo (c) zookanthos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by zookanthos
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Surirella librile, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_parker

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2018 04:15 ΜΜ CST
Surirella librile - Photo (c) zookanthos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by zookanthos
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Surirella librile, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 04:24 ΜΜ PST

Ετικέτες

Surirella librile - Photo (c) zookanthos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by zookanthos
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Surirella librile, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2016 05:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sampled form what I think is the GlenEcho creek in Oak Glen Park.

Images taken with Bio-Rad ZOE fluorescent imager

Ετικέτες

Surirella librile - Photo (c) zookanthos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by zookanthos
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Surirella librile, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedlund

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018

Τόπος

silver lake fen (Google, OSM)
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedlund

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celaysa

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2013

Τόπος

silver lake (Google, OSM)
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zack_b

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 06:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Both images 100x magnification. I think asymmetrical biraphid. https://westerndiatoms.colorado.edu/taxa

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidikidd89

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 03:35 ΜΜ PDT
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zack_b

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 08:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

400x magnification.

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zack_b

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 07:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Both images 400x magnification

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_dembowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013

Τόπος

Glendale Lake, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

Diatom

Found along stoney shoreline of man-made lake.

Temp: 80F 26.7C
pH 8

Ετικέτες

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_dembowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013

Τόπος

Glendale Lake, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

Diatom

Found along marshy shoreline of man-made lake.

Temp: 80F 26.7C
pH 7.3

Ετικέτες

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dava123

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 08:56 ΠΜ CEST
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_safdar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2018 12:11 ΜΜ CST

Περιγραφή

Elongated, green color inside the body with particular cell arrangement inside the membrane. Found in pond water

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_coffey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 10:22 ΠΜ CST
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_coffey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 10:27 ΠΜ CST
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jchodge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 11:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found on edge of murky pond

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwr1407

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 05:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found in a puddle of standing water at my friends home.

Ετικέτες

Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbie8

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017

Τόπος

Spirit Lake Iowa (Google, OSM)
Epithemia - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomwu: Γένος Epithemia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1052