Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erasmomac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 05:56 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natshaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 03:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

diatomwu

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017

Περιγραφή

Sorry it's a bad picture, I kept my distance to avoid scaring it. It was spotted on campus near the bay. Not sure what it is since it was moving fast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2016 06:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in the sand around Lamprospora crechqueraultii sitting just up from a stream. Images taken with Bio-Rad Zoe imager

Ετικέτες