Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnperry

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 06:09 ΜΜ PDT
Aralia californica - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Aralia californica, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliashraf

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:54 ΜΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantrovert

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:43 ΠΜ PDT
Vancouveria planipetala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Vancouveria planipetala, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly590

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Bolinas, CA, US (Google, OSM)
Silene laciniata californica - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Silene laciniata ssp. californica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

vpeechatt

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 11:52 ΠΜ PST
Equisetum telmateia braunii - Photo (c) Blake Ashlee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Blake Ashlee
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Equisetum telmateia ssp. braunii, Ένα μέλος του Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vpeechatt

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:08 ΜΜ PST
Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vpeechatt

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 12:12 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Calystegia purpurata purpurata - Photo (c) William Gunn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Gunn
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Calystegia purpurata ssp. purpurata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Angelica californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Angelica californica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Pedicularis densiflora - Photo (c) justpeachy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by justpeachy
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Pedicularis densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Hypericum concinnum - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Hypericum concinnum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Note burl present.

Arctostaphylos glandulosa cushingiana - Photo (c) paulexcoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by paulexcoff
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Arctostaphylos glandulosa ssp. cushingiana, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Eriogonum luteolum caninum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Eriogonum luteolum var. caninum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Dudleya cymosa cymosa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Dudleya cymosa ssp. cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Castilleja foliolosa - Photo (c) Mathesont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Castilleja foliolosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Artemisia californica - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Artemisia californica, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:29 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Cercocarpus betuloides betuloides - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Cercocarpus betuloides var. betuloides, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Calystegia purpurata purpurata - Photo (c) William Gunn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Gunn
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Calystegia purpurata ssp. purpurata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Rosa gymnocarpa gymnocarpa - Photo (c) Susan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Rosa gymnocarpa var. gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeshkid

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 03:50 ΜΜ PDT
Elymus californicus - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Elymus californicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeshkid

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:39 ΜΜ PDT
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeshkid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:43 ΜΜ PDT
Sambucus racemosa - Photo (c) sarahggage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliawong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 03:11 ΜΜ PDT
Osmorhiza berteroi - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Osmorhiza berteroi, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)

Παρατηρητής

bbucy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:35 ΜΜ PDT
Ραπανάκι Daikon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelagicz0ne

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:34 ΜΜ PDT
Cirsium occidentale occidentale - Photo (c) Drew Barnhart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Drew Barnhart
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Cirsium occidentale var. occidentale, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliawong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:09 ΜΜ PDT
Lonicera hispidula - Photo (c) Eric Cleveland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Cleveland
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Lonicera hispidula, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icv00

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:19 ΜΜ PDT
Torreya californica - Photo (c) Lynn Hori, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Hori
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Torreya californica, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtrademacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Kentfield, CA, USA (Google, OSM)
Tauschia kelloggii - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Tauschia kelloggii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47362