Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:12 ΜΜ PDT
Castilleja wightii - Photo (c) Jennifer Chandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Chandler
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Castilleja wightii, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickschlemmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:29 ΜΜ PDT
Myosotis latifolia - Photo (c) Ryan S Terrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan S Terrill
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Myosotis latifolia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:55 ΜΜ PDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calochortus umbellatus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Calochortus umbellatus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

windyr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Fairfax (Google, OSM)
Nemophila - Photo (c) shin--k, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Γένος Nemophila, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Phacelia distans - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Phacelia distans, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:38 ΜΜ PDT
Aesculus californica - Photo (c) Claudia Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudia Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gosner

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:33 ΜΜ PDT
Plagiobothrys nothofulvus - Photo (c) Lew Stringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lew Stringer
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Plagiobothrys nothofulvus, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Platystemon californicus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Platystemon californicus, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gosner

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:42 ΜΜ PDT
Viola purpurea quercetorum - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Viola purpurea ssp. quercetorum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:07 ΠΜ PDT
Diplacus congdonii - Photo (c) Nevin Cullen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nevin Cullen
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Diplacus congdonii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:32 ΜΜ PDT
Phoradendron bolleanum - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Phoradendron bolleanum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:08 ΠΜ PDT
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hicolyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:35 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hicolyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:28 ΜΜ PDT
Calystegia purpurata - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Calystegia purpurata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:53 ΜΜ PDT
Horkelia californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Horkelia californica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hicolyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:59 ΜΜ PDT
Ranunculus californicus - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Ranunculus californicus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hicolyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:20 ΜΜ PDT
Castilleja subinclusa franciscana - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Castilleja subinclusa var. franciscana, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_c_mahoney

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:17 ΠΜ PDT
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:02 ΜΜ PDT
Iris douglasiana major - Photo (c) Scott Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Iris douglasiana var. major, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Widespread dominant grass in moist areas

Ehrharta erecta - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Ehrharta erecta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:31 ΜΜ PDT
Nemophila menziesii atomaria - Photo (c) Raphaela E. Floreani Buzbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphaela E. Floreani Buzbee
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Nemophila menziesii var. atomaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:31 ΠΜ PDT
Piperia - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Τμήμα Piperia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olliecat

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:38 ΠΜ PDT
Piperia - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Τμήμα Piperia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echosmama

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:49 ΜΜ PDT
Castilleja subinclusa franciscana - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Castilleja subinclusa var. franciscana, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:29 ΜΜ PDT
Myosotis latifolia - Photo (c) Ryan S Terrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan S Terrill
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Myosotis latifolia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:29 ΜΜ PDT
Genista monspessulana - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Genista monspessulana, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:34 ΜΜ PDT
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) tessabudzinski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:55 ΜΜ PDT
Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:10 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dgreenberger: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18419