Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 02:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcullen

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 04:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In little drying up mud puddle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemaryfrederick

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 09:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmanzanillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 02:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In mixed forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wuangie

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danijela9

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In resevoir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In mixed woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2015 10:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boschniakia

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

froghippy

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2015 11:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

1 cm tall at the most.
Found in seasonal wetland/vernal pool at Rifle Camp Meadow.

Thank you to Doreen Smith for her expertise in identifying this plant.

Thank you to Vernon Smith for his excellent photography.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyardbiologist77

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncullen

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016 12:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 05:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emwest

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016

Περιγραφή

Annual to 6" tall, leaf lobes linear, petals about 1 cm in length. Growing in Lagunitas Meadow, adjacent to Bon Tempe Valve Rd

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronpasto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2012 10:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbrownswigart

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djlilelle

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinfairbairn

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 06:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catmave

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 02:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lithostrotionella

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hllrnnr

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dircasandderelicts

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 07:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 11:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellacaraker

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 12:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Lagunitas, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnyprior

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

townscapes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilovemyicreamman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilovemyicreamman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmarin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

not a great pic but easily seen with binoculars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitamindinosaur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 02:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

caj392

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2013 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridley1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfederal

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eagle_eyes_evan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 03:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

same location as last year:
https://www.inaturalist.org/observations/75002561

Geology in last photo: this is the southern most data point along ridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

500+ plants on the bottom of this slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 03:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyfox

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinmaverick

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgullikson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:42 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 11:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kruizcox

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcm00

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015

Περιγραφή

Benner 15425

D. Benner, E. Gunnison, A. Young, M. Murphy, A. Freeman

Phenology: flowering

Plants: 101-1000

Habitat: roadside
Serpentine: no

H: gravel on roadbed on top of Peters Dam

Annual, lower lemmas coarse-hairy on back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

After many months of searching, I finally located one tiny patch clinging on, despite the Park Service's best efforts to exterminate every rare and vulnerable plant species in Point Reyes via overgrazing and cattle trampling.

This remnant may not last long; it is sandwiched into a 2ft by 1ft gap between two heavily used cattle trails, and shows signs of extensive trampling and grazing.