Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitamindinosaur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 02:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

caj392

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2013 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridley1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfederal

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eagle_eyes_evan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 03:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

same location as last year:
https://www.inaturalist.org/observations/75002561

Geology in last photo: this is the southern most data point along ridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

500+ plants on the bottom of this slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 03:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

nancyfox

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinmaverick

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgullikson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:42 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 11:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kruizcox

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcm00

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015

Περιγραφή

Benner 15425

D. Benner, E. Gunnison, A. Young, M. Murphy, A. Freeman

Phenology: flowering

Plants: 101-1000

Habitat: roadside
Serpentine: no

H: gravel on roadbed on top of Peters Dam

Annual, lower lemmas coarse-hairy on back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

After many months of searching, I finally located one tiny patch clinging on, despite the Park Service's best efforts to exterminate every rare and vulnerable plant species in Point Reyes via overgrazing and cattle trampling.

This remnant may not last long; it is sandwiched into a 2ft by 1ft gap between two heavily used cattle trails, and shows signs of extensive trampling and grazing.