Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 07:53 AM CDT
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2013 11:25 AM CDT
Hasteola suaveolens - Photo (c) Ephraim Zimmerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ephraim Zimmerman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Hasteola suaveolens, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-f-allen

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 09:20 AM CDT
Delphinium ajacis - Photo (c) Ruth Hartnup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Delphinium ajacis, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-f-allen

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 09:19 AM CDT
Delphinium ajacis - Photo (c) Ruth Hartnup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Delphinium ajacis, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-f-allen

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 07:40 PM CDT
Delphinium ajacis - Photo (c) Ruth Hartnup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Delphinium ajacis, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 12:41 PM CDT

Τόπος

Hernando, MS, USA (Google, OSM)
Packera tomentosa - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Packera tomentosa, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilygothro

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 10:11 AM CDT
Packera anonyma - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Packera anonyma, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:40 PM CDT

Περιγραφή

Growing on limestone boulders.

Lonicera dioica - Photo (c) Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera dioica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:14 AM CDT
Lonicera dioica - Photo (c) Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera dioica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakemansm96

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:56 PM CDT

Τόπος

Manchester, TN, US (Google, OSM)
Lonicera sempervirens - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Kimberly
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera sempervirens, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstepaniuk

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 06:05 PM EST
Lonicera japonica - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_skaggs

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 04:41 PM EDT
Lonicera flava - Photo (c) sarahtjo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sarahtjo
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera flava, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clair_schager

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 07:21 PM EDT

Περιγραφή

0,5,5,1/.
Dicot. Deciduous, woody, Perianth absent , calyx and corolla absent, petals fused, leaves opposite, ovary superior, zygomorphic, compound leaves, plant viny, petals 5, Caprifoliaceae, petals yellow-orange, plant terrestrial, leaves cauline,

Located at sunset rock growing in large groups on the right on the way down to the to the lookout.

Lonicera flava - Photo (c) sarahtjo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sarahtjo
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lonicera flava, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcalpin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 10:16 AM CDT
Thermopsis - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Γένος Thermopsis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:00 PM EDT
Thermopsis - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Γένος Thermopsis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveventola

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 08:51 AM UTC

Τόπος

Cowan, TN, US (Google, OSM)
Thermopsis - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Γένος Thermopsis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savagemtnmama

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:52 PM EDT
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Stellaria fontinalis - Photo (c) Heidi Braunreiter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heidi Braunreiter
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Stellaria fontinalis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:56 PM CDT

Περιγραφή

PEKnight spotted this one

Polygala boykinii - Photo (c) floydgriffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Polygala boykinii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 09:01 AM EDT
Lithospermum bejariense - Photo (c) Jessica Beckham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica Beckham
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lithospermum bejariense, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtalbott

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:22 AM UTC
Cardamine dissecta - Photo (c) Gavin Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gavin Page
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Cardamine dissecta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanierisberg

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:09 AM UTC
Dalea gattingeri - Photo (c) castanea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by castanea
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Dalea gattingeri, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:19 PM CDT
Lysimachia lanceolata - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Lysimachia lanceolata, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhoksbergen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 09:04 AM UTC

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)
Delphinium carolinianum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Delphinium carolinianum, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Desmodium obtusum - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη destes: Desmodium obtusum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14335