Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dykstra

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 11:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onagraceoid

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the recently named Blephilia woffordii, type specimens known from nearby. A. Floden, E. Schilling. 2020. A new stenoendemic species of Blephilia (Lamiaceae: Lamioideae; Menthinae) from the Interior Low Plateau of Tennessee. Phytotaxa 442(2): 101-110.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2012 07:47 PM CDT

Περιγραφή

Scotts Gulf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Solidago porteri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgrills31

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

jediprincess

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 10:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobogre

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 10:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

looselucy47

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 04:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashulsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deansy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013 02:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2013 04:22 PM HST

Τόπος

Knoxville, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2013 07:07 PM HST

Τόπος

Knoxville, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015 05:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2013 07:09 PM HST

Τόπος

Knoxville, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 11:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob11

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 07:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_ginseng

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliocm

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catgirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 02:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmichael

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2015 05:09 PM CDT

Περιγραφή

Clematis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό