Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:27 ΜΜ SAST
Erica atherstonei - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Erica atherstonei, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:47 ΠΜ SAST
Radinosiphon leptostachya - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Radinosiphon leptostachya, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracyparsons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:20 ΠΜ SAST

Τόπος

Hhohho, SZ (Google, OSM)
Streptocarpus dunnii - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Streptocarpus dunnii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:55 ΠΜ SAST
Polygala leendertziae - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Polygala leendertziae, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gromit

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:43 ΜΜ SAST
Helichrysum dasymallum - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Helichrysum dasymallum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_palmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:55 ΠΜ SAST
Wahlenbergia undulata - Photo (c) Christiaan Viljoen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christiaan Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Wahlenbergia undulata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:38 ΜΜ SAST
Brachystelma stellatum - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Brachystelma stellatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

jillovens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:07 ΠΜ SAST
Striga elegans - Photo (c) Steve Woodhall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Woodhall
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Striga elegans, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willemvstaden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:53 ΠΜ SAST
Gladiolus pubigerus - Photo (c) ansell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ansell
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Gladiolus pubigerus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggi_gardens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:14 ΜΜ SAST
Othonna natalensis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Othonna natalensis, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokgale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 09:16 ΠΜ SAST

Τόπος

Mopani, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Dipcadi - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Γένος Dipcadi, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

jpjenks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:04 ΠΜ SAST

Τόπος

Hhohho, SZ (Google, OSM)
Argyrolobium robustum - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Argyrolobium robustum, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:15 ΜΜ SAST
Callilepis nepotiana - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Callilepis nepotiana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:15 ΜΜ SAST
Callilepis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Γένος Callilepis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 10:01 ΠΜ SAST
Faurea rochetiana - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Faurea rochetiana, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:08 ΠΜ SAST
Mackaya bella - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Mackaya bella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tebogoadelaide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 09:59 ΠΜ SAST
Othonna natalensis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Othonna natalensis, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:56 ΠΜ SAST
Bridsonia chamaedendrum - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Bridsonia chamaedendrum, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 09:24 ΠΜ EAT
Polygala houtboshiana - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Polygala houtboshiana, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:55 ΠΜ SAST
Polygala ohlendorfiana - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Polygala ohlendorfiana, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:33 ΜΜ SAST
Polygala ohlendorfiana - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Polygala ohlendorfiana, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolliecilliers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 01:35 ΜΜ EET

Τόπος

MP, ZA (Google, OSM)
Polygala krumanina - Photo (c) nolliecilliers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Polygala krumanina, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlstrydom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2013

Τόπος

Dullstroom (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant


Ετικέτες

Afroaster - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Γένος Afroaster, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquebotha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 06:49 ΠΜ SAST
Callilepis salicifolia - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Callilepis salicifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwhelan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:13 ΠΜ SAST
Xerophyta - Photo (c) Solofo Eric Rakotoarisoa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Solofo Eric Rakotoarisoa
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Γένος Xerophyta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steyntji

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 03:18 ΜΜ SAST
Jamesbrittenia micrantha - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Jamesbrittenia micrantha, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llindawillemse

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:45 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Needs id please? it flowered in March, sandy places, Waterberg. Thank you in advance

Albuca abyssinica - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Albuca abyssinica, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:43 ΜΜ SAST
Tephrosia - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Γένος Tephrosia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megzfisher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:11 ΜΜ SAST
Dietes flavida - Photo (c) Marilynnaomi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilynnaomi
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Dietes flavida, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:07 ΠΜ SAST
Cyrtanthus contractus - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη deliao: Cyrtanthus contractus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 398