Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 04:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cheerio gardens growing wet along a mashy stream and spreading locally with many new plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 04:02 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_whatmore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2017 11:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 02:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:00 ΜΜ SAST

Περιγραφή

In grassland on dolomite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:46 ΜΜ SAST

Περιγραφή

The real P argenteum… still need a name for the other mystery species…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:10 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Maybe this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theplantfinder

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steyntji

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 03:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022

Περιγραφή

Herb, uncommon. Near streamline in sourveld grassland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:45 ΠΜ SAST

Τόπος

Track Q4, KZN, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

The MP observations are not B franksiae… but by a lack of name…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornebrink

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 05:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 12:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 03:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with AJ, L&AK, CH and RB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernert95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

muisvoel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zimmiehippie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:35 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Location approximate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 02:50 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with Adriaan Jordaan @shen_vyf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamtam

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicky209

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020

Τόπος

Graskop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 01:13 ΜΜ SAST