Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 03:21 ΜΜ PDT
Castilleja hispida - Photo (c) Remington Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Remington Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Castilleja hispida, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

sala_mandur_luvr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pink flowers and red leaves

Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)

Παρατηρητής

dfourt

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:56 ΜΜ PDT
Τραγοπώγωνας - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msanseve

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:30 ΠΜ PDT
Castilleja attenuata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Castilleja attenuata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vannyv

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 06:07 ΜΜ PDT
Oemleria cerasiformis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Oemleria cerasiformis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidalcea

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 02:47 ΜΜ PDT
Castilleja victoriae - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Castilleja victoriae, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debandchip

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:46 ΜΜ PDT
Tibouchina - Photo (c) Sébastien SANT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sébastien SANT
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Tibouchina, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:06 ΠΜ PDT
Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arūnas Juknevičius
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Plagiochila, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:43 ΜΜ PDT
Aphyllon purpureum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Aphyllon purpureum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinegale

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 04:33 ΜΜ PDT
Ricciocarpos natans - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Ricciocarpos natans, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robfor

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:56 ΜΜ PDT
Toxicoscordion venenosum - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Toxicoscordion venenosum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

julwarr

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 07:14 ΜΜ PDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:39 ΜΜ PDT
Aphyllon purpureum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Aphyllon purpureum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurstclr

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 05:21 ΜΜ PDT
Fritillaria affinis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Fritillaria affinis, Ένα μέλος του Φριτιλαρία (Γένος Fritillaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akhaleghi

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 02:42 ΜΜ PDT
Acer macrophyllum - Photo (c) Olivia Tittaferrante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olivia Tittaferrante
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Acer macrophyllum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haoqian

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 03:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Colwood, BC, CA (Google, OSM)
Daphne laureola - Photo (c) Le Duc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Le Duc
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Daphne laureola, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μούσκαρι (Γένος Muscari)

Παρατηρητής

amber59855

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 05:47 ΜΜ PDT
Μούσκαρι - Photo (c) nickhamblet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Μούσκαρι (Γένος Muscari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

gordonhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 09:42 ΠΜ PDT
Τριφύλλι - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlyem12

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Plant in Garry oak ecosystem at Cattle Point

Sanicula - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Sanicula, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlyem12

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Flower

Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τουλίπα (Γένος Tulipa)

Παρατηρητής

farzadzamanfar

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:46 ΜΜ PDT
Τουλίπα - Photo (c) Вадим, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вадим
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

breannahicks

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:49 ΜΜ PDT
Primula - Photo (c) Данил романюта, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Данил романюта
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Primula, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanchurch49

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:43 ΠΜ PDT
Digitalis - Photo (c) Maura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maura
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Digitalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhow

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Primula hendersonii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Primula hendersonii, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynn277

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 01:42 ΜΜ PDT
Plectritis - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Plectritis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idavs

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:20 ΜΜ PDT
Ficaria - Photo (c) Agnes Monkelbaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Γένος Ficaria, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 06:18 ΜΜ PDT
Castilleja levisecta - Photo (c) danpvdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Castilleja levisecta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsals

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 05:39 ΜΜ PDT
Fritillaria imperialis - Photo (c) Lotus Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Fritillaria imperialis, Ένα μέλος του Φριτιλαρία (Γένος Fritillaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolebeaulac

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:20 ΜΜ PDT
Calypso bulbosa - Photo (c) Rodrigo Sala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deciduousdaydream: Calypso bulbosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1145