Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin1989

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 07:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilodonichthys

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnwdunning

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thisisdan

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starrking

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanpr

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:41 ΠΜ PDT

Τόπος

Sooke, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runsfrombear

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilodonichthys

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 10:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhow

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinn-ruadh

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 11:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

salal plant from island view nursery

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhow

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonny0529

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 05:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrlly

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 12:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephrivest

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 06:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanpr

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 12:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Large individual or maybe clump at tide line.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylearmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 10:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquekorn

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 02:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 11:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

THEYRE BACK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubyollivier

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 11:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merondun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Very strange creature

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

On soil and in crevices

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabe_schp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 11:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 05:36 ΠΜ PST

Περιγραφή

Soil down old blasted rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

Duplicate observation. On silt of shoreline bank over siltstone.

(a) Habitat on silt and clay-rich shoreline bank. (b) Habit (c) Older plant showing reddish orange hues. (d) Younger plant in green. (e) Long striate capsule with peristome. (f) Leaf whole mount showing obtuse apex and percurrent costa. (g) Leaf cross section showing wide band of guide cells in costa, uniseriate lamina. (h) Abundant and branched papillae in surface view. (i) Margin of leaf showing thickened walls of peripheral cells.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

IDd by @jbindernagel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

gyefiri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 04:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Huge populations in post-burn meadows.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:37 ΜΜ PST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rose02mary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:24 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msanseve

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 01:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think it is Coastal miterwort - Mitella ovalis, but not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roncasual

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαπωνοτσίχλονο (Calcarius lapponicus)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 05:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robidium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 03:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)

Παρατηρητής

tookanyhill

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 11:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Inats first choice is atropurpureus, but I believe the presence of small white rim on margin distinguishes it as zelleri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilodonichthys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2014 12:00 ΜΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ethan295

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_anthony

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 02:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrkyle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valgeorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacinv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 06:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:47 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On driftwood above high tide line on beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 07:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

greenmanonpark

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alec-bugs-bones

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellejenstad

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valgeorge

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophiliabc

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_crow

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 06:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Resting on crocosmia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growingtogether

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

at Lepi LED

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinn-ruadh

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 02:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)

Παρατηρητής

lamack

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgroom

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msanseve

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

There were 5 groupings of this plant right alongside the trail in Goldstream Provincial Park. All within about 10 - 15 metres of this group.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 08:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

common_sneezeweed

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 02:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Huge caterpillar! Almost 4 in long has a horn on his butt?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierracharlton

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 01:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Outerbridge Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwiebe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 09:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Deceased

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon_bc

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 12:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loram

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellarhia

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in big patches on a seaside bluffy cliff. Plants 25cm tall. Could they be Romanzoffia californica?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

growingtogether

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 12:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Drink up little one, it's been a long trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanpr

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuunk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t2rae

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsave

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msanseve

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Malahat, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 08:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 08:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sadly not common bluecup as I initially thought, looks like some kind of a tiny campanula. Growing in vernal pool with muhlenberg's centaury.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 04:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanpr

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flytriguy

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 05:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattce

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v-lemonade

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 07:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on Snowberry Bush. For reference the leafs are about the size of a quarter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinrobinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaglemirado

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

nicolechatel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 10:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 07:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2006 07:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tardigrayed

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 10:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:19 ΜΜ PDT