Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojpoj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:08 ΜΜ NZDT
Muehlenbeckia australis - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Muehlenbeckia australis, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Vittadinia australis - Photo (c) Oscar Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Grant
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Vittadinia australis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Colobanthus brevisepalus - Photo (c) greenschist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greenschist
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Colobanthus brevisepalus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Raoulia australis - Photo (c) Peter Sweetapple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Sweetapple
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Raoulia australis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Raoulia beauverdii - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Raoulia beauverdii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Poa maniototo - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Poa maniototo, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Colobanthus brevisepalus - Photo (c) greenschist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greenschist
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Colobanthus brevisepalus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Vittadinia australis - Photo (c) Oscar Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Grant
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Vittadinia australis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Colobanthus brevisepalus - Photo (c) greenschist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greenschist
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Colobanthus brevisepalus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Lauder Basin Conservation Area. No idea where we were, so obscured location.

Acaena caesiiglauca - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Acaena caesiiglauca, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:05 ΠΜ NZDT
Kelleria croizatii - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Kelleria croizatii, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:08 ΠΜ NZDT
Ourisia simpsonii - Photo (c) Katy Johns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy Johns
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Ourisia simpsonii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

geoffdallas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:41 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

small plants next to fern

Σαμπούκος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojpoj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:25 ΜΜ NZDT
Epilobium rotundifolium - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Epilobium rotundifolium, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephknightnz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 04:01 ΜΜ NZDT
Lepidium didymum - Photo (c) Aleksandr_Levon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr_Levon
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Lepidium didymum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojpoj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:49 ΜΜ NZDT
Myosotis sylvatica - Photo (c) -NjuTIKA-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Myosotis sylvatica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little-korora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:07 ΜΜ NZDT
Silene coronaria - Photo (c) orchidsworld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Silene coronaria, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:35 ΜΜ NZDT
Galium perpusillum - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Galium perpusillum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:55 ΜΜ NZDT
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Stellaria graminea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:33 ΜΜ NZDT
Pimelea oreophila - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Pimelea oreophila, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:02 ΠΜ NZDT
Acaena anserinifolia - Photo (c) Chris Ecroyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Ecroyd
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Acaena anserinifolia, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:06 ΜΜ NZDT
Veronica elliptica - Photo (c) Phil Garnock-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Veronica elliptica, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sol_rogers_mullins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I’m thinking juv marble leaf

Coprosma areolata - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Coprosma areolata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamcassidy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In P. radiata plantation

Rubus cissoides - Photo (c) Emilie & Victoria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilie & Victoria
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Rubus cissoides, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:19 ΜΜ NZDT
Tradescantia fluminensis - Photo (c) Libbi Wu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Libbi Wu
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Tradescantia fluminensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:16 ΜΜ NZDT
Lepidium didymum - Photo (c) Aleksandr_Levon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr_Levon
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Lepidium didymum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_k8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:49 ΜΜ NZDT
Hoheria angustifolia - Photo (c) Celia Wade-Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Celia Wade-Brown
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Hoheria angustifolia, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:13 ΜΜ NZDT
Microtis unifolia - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Microtis unifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:11 ΜΜ NZDT
Microtis unifolia - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Microtis unifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

trufflethefluffle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:40 ΜΜ NZDT
Σαμπούκος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη david_lyttle: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 167311