Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkinaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 12:25 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:53 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Mixed silver beech/red beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:10 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Mixed silver beech/red beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielrawhiti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 04:23 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimbo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 01:56 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 10:22 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 12:10 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016

Περιγραφή

mushroom, growing in Nothofagus menziesii fores

Ετικέτες