Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolagilio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017
Natrix helvetica - Photo (c) Marek R. Swadzba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marek R. Swadzba
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1 maschio 1 femmina 8 larve + ovature - fontanile

Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

5000 - laghetto

Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ilsignorvega

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:33 ΠΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

drakiragavon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 12:56 ΜΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

drakiragavon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 01:36 ΜΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:04 ΜΜ CEST

Περιγραφή

50 - stream

Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico19

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

robertopegolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 10:36 ΠΜ CEST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

lucio_bonato

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:11 ΠΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

elia35

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 06:40 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Bufotes viridis balearicus - Photo (c) Roberto Ghiglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Ghiglia
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Bufotes viridis ssp. balearicus, Ένα μέλος του Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

tommaso_menolli

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 03:24 ΜΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

tommaso_menolli

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 04:04 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:38 ΠΜ CEST

Περιγραφή

40 uova e 60 larve - fontanile

Salamandrina perspicillata - Photo (c) Emanuele Biggi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emanuele Biggi
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Salamandrina perspicillata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

9 individui, nessuna ovatura, maschi in canto - fontanile

Bombina variegata pachypus - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Bombina variegata ssp. pachypus, Ένα μέλος του Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:43 ΠΜ CEST

Περιγραφή

300 larve - ruscello di risorgiva

Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Umbria, IT (Google, OSM)
Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oligarchmagic

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

🇮🇹 Girini di Rana appenninica (Rana Italica, famiglia Ranidae).
Habitat: torrente poco profondo 600m slm.
🇬🇧🇺🇲 Italian stream frog (Rana Italica, family Ranidae) tadpoles.
Habitat: shallow creek 600m asl.

Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 03:08 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:12 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 03:17 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 03:10 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 12:57 ΜΜ CEST
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:58 ΜΜ CEST
Hyla intermedia - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgm95

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Polino, Umbria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

40 larve - fontanile

Salamandrina perspicillata - Photo (c) Emanuele Biggi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emanuele Biggi
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Salamandrina perspicillata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

l181189

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 03:47 ΜΜ CEST
Λιμνόφιδο - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:19 ΠΜ CEST

Περιγραφή

stagno area Bigatti

Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Bivio Gatti

Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

stagno di coppia a valle

Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) Nathan Litjens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan Litjens
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 120366