Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

cecile105

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:36 PM CEST

Περιγραφή

Subadulte, mâle probable car longue queue. Identification après manipulation de l'individu.

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Florian DENIS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Florian DENIS
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:01 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serena_ds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Rieti, Lazio, IT (Google, OSM)
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapassalacqua

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:35 PM CEST
Podarcis muralis nigriventris - Photo (c) giuliabacco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by giuliabacco
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Podarcis muralis ssp. nigriventris, Ένα μέλος του Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

gguen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:34 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

margherita_bg

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:32 PM CEST

Περιγραφή

Dead

Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ste85

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:59 PM CEST

Περιγραφή

Circa 40 individui su sentiero

Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasqualebuonpane

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:50 PM CEST
Zamenis lineatus - Photo (c) Simone Costa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simone Costa
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Zamenis lineatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:36 PM CEST
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:17 PM CEST
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:48 PM CEST
Ταρέντολα - Photo (c) Raphaël Grellety, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphaël Grellety
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:01 PM CEST
Ταρέντολα - Photo (c) Raphaël Grellety, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphaël Grellety
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasqualebuonpane

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 05:10 PM CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrice_poggi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Rana latastei - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana latastei, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrice_poggi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Rana latastei - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Rana latastei, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

giuseppe_molinari

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:38 PM CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninedom

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:34 PM CEST
Bufotes balearicus - Photo (c) Pierangelo Villani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierangelo Villani
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Bufotes balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malzuffi

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:33 PM CEST

Περιγραφή

Con Giacomo Radi e Mirko Guasconi

Euleptes europaea - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Euleptes europaea, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riccardogennari

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:51 PM CEST

Τόπος

Porto Viro (Google, OSM)
Bufotes balearicus - Photo (c) Pierangelo Villani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierangelo Villani
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Bufotes balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malzuffi

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:27 AM CEST
Vipera aspis hugyi - Photo (c) Giuseppe Cosenza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Vipera aspis ssp. hugyi, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:35 PM CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Wolfgang Wüster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wolfgang Wüster
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malzuffi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)
Discoglossus sardus - Photo (c) Benjamin Tapley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Tapley
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Discoglossus sardus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

pietro198

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:55 AM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander1202

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:33 AM CEST
Salamandra atra - Photo (c) Joost ., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joost .
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Salamandra atra, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

alexander1202

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:21 PM CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

alexander1202

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 02:35 PM CEST
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thor Håkonsen
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

alexander1202

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 02:35 PM CEST
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thor Håkonsen
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

linoveronesi

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:38 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

linoveronesi

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:43 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleuterio_pagano

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022
Hierophis viridiflavus carbonarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη danieleseglie: Hierophis viridiflavus ssp. carbonarius, Ένα μέλος του Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 79804