Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2007 10:04 ΠΜ CEST

Τόπος

Magioncalda AL (Google, OSM)

Περιγραφή

Salamandra salamandra

AL, Magioncalda dint.

Anfibi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anto_run986

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karol_tabarelli_de_fatis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

gustavo_marino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 04:20 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe_molinari

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

andreadell97

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 12:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariogisotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Liguria, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

RCS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bianca15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elanzucchetti

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

quello in mezzo, possibilmente raganella mediterranea o pelodite, una delle poche zone di riproduzione della specie in provincia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Ovature Pelobate

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

giuseppe_molinari

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiamameli

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 02:06 ΜΜ SAST

Τόπος

Cala Luna (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

una deposizione composta da 10 uova (8 fertili e 2 sterili)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe_molinari

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Veneto, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurubeba

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 12:44 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambouderka

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

un subadulto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

due femmine adulte

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

andrebatt

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 03:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάρτιος 1982

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 1986

Περιγραφή

Neotenic female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federica-defilippi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018 03:00 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuela_lai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Sardegna, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frecam1973

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frecam1973

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Accoppiamento

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frecam1973

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Accoppiamento

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

una femmina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

una femmina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

un maschio subadulto

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

criptos

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 01:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciapizzocaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018

Περιγραφή

Osservazione di Chiara Baccanelli.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

birdfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 06:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018

Περιγραφή

15 femmine in ovideposizione

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 07:26 ΠΜ CET

Περιγραφή

Dopo temporale notturno (!), temp. ampiamente sopra lo zero. Su stradina asfaltata tra prati.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Αύγουστος 1972

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Enrico Gallo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

batman93

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016

Περιγραφή

Circa 15 cm di lunghezza

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

francescabocca

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)

Παρατηρητής

giacomoferraro

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Si tratta di un piccolo incavo roccioso con fondo d'acqua semiartificiale sul fianco della collina, oltre ai due esemplari della foto ci sono almeno altri 4 esemplari più piccoli

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

  1. Investito

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 11:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Lünischteich (Google, OSM)

Περιγραφή

Huge chorus. My flash light attracted large numbers of water fleas, and it was fun to watch the water frogs trying to get a mouthful (see 4th photo) when they aggregated around them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

giacomoferraro

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2013 03:33 ΜΜ CEST

Τόπος

Montaldo Bormida (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

chrislex

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2011

Περιγραφή

Photographing a pond I walked into this frogs' chorus. The question is, what species are they exactly?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parham_beyhaghi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Khuzestan, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

emilianomori

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2015

Τόπος

Orbassano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parham_beyhaghi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Golestan, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 08:19 ΜΜ CEST

Τόπος

NSG Riddagshausen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2015

Τόπος

Italy (Google, OSM)