Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melephant

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 08:53 ΠΜ JST

Περιγραφή

variegated

Persicaria filiformis - Photo (c) Peter Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria filiformis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lep443

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:38 ΜΜ EDT
Persicaria filiformis - Photo (c) Peter Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria filiformis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:07 ΜΜ CDT
Persicaria amphibia emersa - Photo (c) Erin E Tedesco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Erin E Tedesco
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria amphibia var. emersa, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 06:01 ΜΜ EDT
Persicaria sagittata - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria sagittata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skfork

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:44 ΠΜ PDT
Persicaria amphibia emersa - Photo (c) Erin E Tedesco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Erin E Tedesco
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria amphibia var. emersa, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guol

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 03:25 ΜΜ EDT
Persicaria filiformis - Photo (c) Peter Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria filiformis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snoleybear

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 11:12 ΠΜ EDT
Persicaria filiformis - Photo (c) Peter Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria filiformis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abookb

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 05:53 ΜΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mombamia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:34 ΜΜ CDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eb_farnum

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:20 ΜΜ EDT
Persicaria arifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria arifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_smith1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:34 ΜΜ EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng87

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:47 ΜΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfountain

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Groesbeck, OH, USA (Google, OSM)
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejohnson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 08:23 ΠΜ EDT
Persicaria filiformis - Photo (c) Peter Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria filiformis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Troy, NY, US (Google, OSM)
Persicaria arifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria arifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

sky_chemicals

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:14 ΠΜ CDT
Persicaria lapathifolia - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria lapathifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmccoy

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:04 ΠΜ CDT

Τόπος

Marion, TX, US (Google, OSM)
Persicaria bicornis - Photo (c) David Strong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Strong
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria bicornis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:11 ΠΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole14959

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:24 ΠΜ EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywenn637

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 08:51 ΠΜ CDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idragonflylady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photo 15-8700 Water Smartweed (IBR)

Persicaria amphibia stipulacea - Photo (c) Sheri L. Williamson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sheri L. Williamson
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria amphibia var. stipulacea, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siltwatermarsh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Ridgely (Google, OSM)
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klochmueller

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:11 ΠΜ CDT

Τόπος

Tennyson, IN, US (Google, OSM)
Persicaria sagittata - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria sagittata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)

Παρατηρητής

kbislander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:47 ΜΜ ADT
Αγριοπιπεριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

confident about genus

Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevincorrigan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Milton (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedar_s

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:35 ΠΜ EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_ozment

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Sullivan, IN, US (Google, OSM)
Persicaria sagittata - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria sagittata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timidlittleturtle

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:11 ΠΜ CDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 130101