Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:29 AM EDT
Lechea maritima - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Lechea maritima, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:32 AM EDT
Schizachyrium littorale - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Schizachyrium littorale, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:34 AM EDT
Chrysopsis mariana - Photo (c) brandy midura, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by brandy midura
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Chrysopsis mariana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:42 AM EDT
Paspalum setaceum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Paspalum setaceum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:46 AM EDT
Pinus thunbergii - Photo (c) belvedere04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belvedere04
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Pinus thunbergii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:52 AM EDT
Cirsium discolor - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Cirsium discolor, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:00 PM EDT
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:08 PM EDT
Vitis labrusca - Photo (c) Gwyneth Govers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gwyneth Govers
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Vitis labrusca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:16 PM EDT
Carya cordiformis - Photo (c) Plant Image Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Carya cordiformis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:30 PM EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:40 PM EDT
Carya glabra - Photo (c) fushengwei, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Carya glabra, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:08 PM EDT
Euthamia caroliniana - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Euthamia caroliniana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:17 PM EDT
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:47 PM EDT
Decodon verticillatus - Photo (c) lward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lward
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Decodon verticillatus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:56 PM EDT
Vaccinium corymbosum - Photo (c) Annkatrin Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Vaccinium corymbosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:03 PM EDT
Euthamia caroliniana - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Euthamia caroliniana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:08 PM EDT
Euphorbia maculata - Photo (c) Chalon Boesel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chalon Boesel
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:09 PM EDT
Euphorbia maculata - Photo (c) Chalon Boesel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chalon Boesel
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:11 PM EDT
Spiraea alba - Photo (c) Warren Dunlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Dunlop
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Spiraea alba, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:17 PM EDT
Lycopodiella appressa - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Lycopodiella appressa, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:27 PM EDT
Lechea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Γένος Lechea, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:28 PM EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dendroica cerulea
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:32 PM EDT
Eupatorium perfoliatum - Photo (c) Stacey Patrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stacey Patrick
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Eupatorium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:32 PM EDT
Lyonia ligustrina - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Lyonia ligustrina, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:12 AM EDT
Phedimus spurius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Phedimus spurius, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycnatureobserver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:38 AM EDT
Scutellaria lateriflora - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Scutellaria lateriflora, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2010 11:25 AM EDT
Persicaria hydropiperoides - Photo (c) Cindy Haddon Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindy Haddon Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Persicaria hydropiperoides, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelusty

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 09:26 AM EDT

Περιγραφή

Leaves alternate, upper simple and linear, others lower pinnate with narrow lobes. Pink composite flower, ray flowers deeply dissected. Many bracts with brown hairy tips. Angled stem. Few flowers at head, some along stem. Growing upright and leaning, in sandy soil of beach parking lot.

Centaurea stoebe australis - Photo (c) fschrauth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fschrauth
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Centaurea stoebe ssp. australis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:46 PM EDT
Dryopteris goldieana - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Dryopteris goldieana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelusty

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 09:26 AM EDT

Περιγραφή

Leaves alternate, upper simple and linear, others lower pinnate with narrow lobes. Pink composite flower, ray flowers deeply dissected. Many bracts with brown hairy tips. Angled stem. Few flowers at head, some along stem. Growing upright and leaning, in sandy soil of beach parking lot.

Centaurea stoebe micranthos - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielatha: Centaurea stoebe ssp. micranthos [inactive], Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 81808