Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:34 PM ADT

Περιγραφή

Growing as a weed in garden bed, in shady soil under planted Rosa carolina thicket.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος Γένος Prunus

Παρατηρητής

cbarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος Γένος Prunus

Παρατηρητής

cbarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Περσικάρια Γένος Persicaria

Παρατηρητής

smartling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mag18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 1991 12:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:21 PM EDT

Τόπος

Williams Site (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antonellahoffmannmaciel

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:03 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο Artemisia vulgaris

Παρατηρητής

crazybirdy

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 01:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο Artemisia vulgaris

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 01:51 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο Artemisia vulgaris

Παρατηρητής

scarnose1316

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 02:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisaittner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 11:37 AM SAST

Τόπος

Villach, AT-KA, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 10:14 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisskinou

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmapike

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 02:11 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ctracey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2008 03:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 02:12 PM EDT

Περιγραφή

Growing with the non-native subspecies, (subsp. australis). This observation indicates how to distinguish these two subspecies:
https://www.inaturalist.org/observations/32894320

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 03:41 PM EDT

Περιγραφή

Both subsp. americanus (native to North America) and subsp. australis (introduced to North America) are found at this site, sometimes growing intermixed. In the photos the former is indicated with an “N” and the latter with an “I”. On the date I visited this site, 16 September 2019, these are the differences I observed with living stems between the two subspecies:

•Relative stem height: subsp. americanus usually shorter, subsp. australis usually taller.
•Relative stem spacing: subsp. americanus usually more dispersed, subsp. australis usually denser (rarely solitary).
•Stem breaking: subsp. americanus fibrous and hard to break off, subsp. australis often breaks off easily.
•Stem color (lower/older internodes): subsp. americanus red and often shiny, subsp. australis yellow-green and not shiny.
•Stem texture (lower/older internodes): subsp. americanus smooth, subsp. australis minutely ridged.
•Stem & leaf sheath dots: subsp. americanus often present, subsp. australis absent.
•Leaf condition: subsp. americanus has lots of senescence, subsp. australis generally are healthy.
•Margins of upper leaves near panicle: subsp. americanus finely serrated, subsp. australis coarsely serrated.
•Sterile stems more abundant than fertile: subsp. americanus yes, subsp. australis no.
•Panicle branches for panicles of similar length: subsp. americanus fewer, subsp. australis more.
•Panicle branch spacing: subsp. americanus farther, subsp. australis closer.
•Flowering status: subsp. americanus finished flowering, subsp. australis flowering.

There probably are other characteristics I overlooked that distinguish these two subspecies from each other. Perhaps these characteristics listed above hold up at other sites in North America. I don’t use leaf color to tell them apart because although some clones of subsp. australis are strongly blue-green, some clones of that subspecies are more green or yellow-green. See this observation for an illustration: https://www.inaturalist.org/observations/30610594

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 11:51 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin507

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Περσικάρια Γένος Persicaria

Παρατηρητής

jholmes

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 03:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeastdw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

darianweeast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια Γένος Persicaria

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 02:37 PM EDT

Περιγραφή

28 Aug 2020.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
Found next to a stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landobaggins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 11:40 AM UTC

Τόπος

Cleburne, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2015 06:38 PM CDT

Περιγραφή

sea grapes with White-crowned Pigeon

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 05:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lreaves1969

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 11:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

parco_valle_lambro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 11:53 AM SAST

Περιγραφή

Invasiva infestante lungo le rive del torrente

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Περσικάρια Γένος Persicaria

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 10:18 AM EDT

Περιγραφή

This lols to be an escape form somewhere as the marks are too brilliant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 02:20 PM EDT

Περιγραφή

This is the largest groundsel tree I have ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

katjustis

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roddyward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2012

Περιγραφή

Persicaria capitata

C.N.17013
Sandra #1533

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txbassfisher12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 03:27 PM CDT

Τόπος

Huntsville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camelcreek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 04:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλινσόγα Γένος Galinsoga

Παρατηρητής

marionanoiram

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 10:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλινσόγα Γένος Galinsoga

Παρατηρητής

andrewgarn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsnb0634

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 12:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 06:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwchen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 01:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

botany08

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο Artemisia vulgaris

Παρατηρητής

timshelpurdum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 10:34 AM EDT

Περιγραφή

Methodically feeding on jumpseed flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα Υποτάξη Symphyta

Παρατηρητής

grebebird

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:48 AM EDT

Περιγραφή

This tiny caterpillar was eating the leaves of jumpseed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο Γένος Lasioglossum

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:44 PM EDT

Τόπος

Travilah, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Jumpseed blooms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:48 PM EDT

Περιγραφή

On jumpseed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 04:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

frogmeister

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 05:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020

Περιγραφή

ID basics (for class)
herb, simple, alternate, entire, stipules fused into sheath (ocrea)

flowers in fascicles in raceme-like cluster; tepals free, radial; ovary superior

motif: dicot & Polygonaceae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020

Περιγραφή

ID basics (for class)
herb, simple, alternate, toothed, stipules seemingly present or absent

monoecious, flowers radial, ovary superior; note the petiolar glands & the stellate hairs

motif: dicot & spurge (Euphorbiaceae)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerezobedolla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 09:25 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbuckley321

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 03:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jvincemery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 01:40 PM HST

Περιγραφή

Feeding on Persicaria virginiana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Nectaring on Persicaria virginiana on the banks of Hook Creek just upstream from its confluence with Bogus Run. To me, they look closest to genus Empis, partly because of the very long proboscis -- but this one generally seemed to rest with its wings spread a bit. These photos all depict the same individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mcadwallender

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 04:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisabg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 01:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lisabg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 01:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 02:01 PM EDT

Περιγραφή

12 Jun 2019.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
Found on Persicaria virginiana in a woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liztrain

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:26 PM EDT

Περιγραφή

Sawfly larva feeding on Persicaria virginiana, underside of leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dxinita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 10:04 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 09:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 02:26 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 11:46 AM ADT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spritelink

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dottiew

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jimdanzi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 09:51 AM EDT

Περιγραφή

Moth on mayapple flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cbarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015 10:01 AM CDT

Περιγραφή

Exotic purple flowered Corydalis. New to Tennessee?