Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 10:39 ΠΜ MST

Περιγραφή

AKA Desert Bean

Melilotus - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Γένος Melilotus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 09:44 ΠΜ MST

Περιγραφή

Mt Lemmon

Hymenoxys hoopesii - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Hymenoxys hoopesii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 06:59 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Fraxinus velutina - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Fraxinus velutina, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joycp89

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 08:53 ΠΜ MST
Astragalus lentiginosus - Photo (c) Hadley Paul Garland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus lentiginosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florescuada11

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 11:59 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Astragalus lentiginosus - Photo (c) Hadley Paul Garland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus lentiginosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:37 ΠΜ MST

Τόπος

Oro Valley, AZ, US (Google, OSM)
Astragalus lentiginosus - Photo (c) Hadley Paul Garland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus lentiginosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron481

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 09:53 ΠΜ MST
Astragalus lentiginosus - Photo (c) Hadley Paul Garland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus lentiginosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccprob

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 07:07 ΠΜ MST
Astragalus lentiginosus - Photo (c) Hadley Paul Garland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus lentiginosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 07:23 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Acaciella angustissima - Photo (c) Moy Méndez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Moy Méndez
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Acaciella angustissima, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 12:30 ΜΜ MST
Phaseolus grayanus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Phaseolus grayanus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 10:12 ΠΜ MST

Περιγραφή

Dripping Springs CSP

Guardiola platyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Guardiola platyphylla, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:43 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

CSP Eq

Descurainia pinnata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Descurainia pinnata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 10:53 ΠΜ MST
Abutilon incanum - Photo (c) Glenn Ehrenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Ehrenberg
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Abutilon incanum, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

theearthworm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:02 ΠΜ MST
Καλεντούλα Η Άγρια - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:01 ΠΜ MST
Καλεντούλα Η Άγρια - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:03 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Trixis californica - Photo (c) wirich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wirich
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Trixis californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

azgeo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 08:15 ΠΜ MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Isocoma tenuisecta - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Isocoma tenuisecta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

angelbreault

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 01:43 ΜΜ MDT
Coreocarpus arizonicus - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Coreocarpus arizonicus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:34 ΜΜ MST

Περιγραφή

idk abt anyone else but for me, the best way to find these is to look downslope at the water and then bump into them when turning back up to the trail

Viguiera dentata - Photo (c) oopla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by oopla
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Viguiera dentata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:04 ΜΜ MST
Myriopteris wrightii - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Myriopteris wrightii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masterbeyotch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 03:11 ΜΜ MST
Astragalus nuttallianus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus nuttallianus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 11:57 ΠΜ MST
Muhlenbergia dumosa - Photo (c) Colectivo Sonora Silvestre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colectivo Sonora Silvestre
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Muhlenbergia dumosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:50 ΜΜ MST
Muhlenbergia dumosa - Photo (c) Colectivo Sonora Silvestre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colectivo Sonora Silvestre
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Muhlenbergia dumosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoutside0024

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:01 ΜΜ MST
Brickellia baccharidea - Photo (c) Ethan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Brickellia baccharidea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:09 ΠΜ MST
Leptochloa crinita - Photo (c) Bruno Alzugaray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Alzugaray
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Leptochloa crinita, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisybird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:49 ΠΜ MST

Περιγραφή

Host plant Sara Orangetip

Boechera perennans - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Boechera perennans, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brirosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:59 ΜΜ MST
Nicotiana obtusifolia - Photo (c) Don Rideout, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Rideout
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Nicotiana obtusifolia, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:05 ΠΜ MST
Maurandella antirrhiniflora - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Maurandella antirrhiniflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:07 ΠΜ MST
Astragalus allochrous - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Astragalus allochrous, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 10:14 ΠΜ MST
Thysanocarpus curvipes - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbeckman: Thysanocarpus curvipes, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23360