Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 11:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:50 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 03:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 11:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambolingquail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 04:26 ΜΜ MST

Περιγραφή

Not sure of this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 08:58 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:53 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 10:44 ΠΜ MST

Περιγραφή

One plant observed in desertscrub along the edge of the bosque.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherjy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 12:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 09:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Culms minutely scabrous just below inflorescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:40 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing on an overhanging north-facing rock face that shelters Quercus oblongifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 07:35 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 10:13 ΠΜ MST

Περιγραφή

Photos are not diagnostic of this species but I'm posting them for reference.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:40 ΜΜ MST

Περιγραφή

Restored alkali sacaton grassland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 01:47 ΜΜ MST

Περιγραφή

Frequent on the peak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 01:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 02:33 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 09:47 ΠΜ MST

Περιγραφή

Perennial, 60 cm tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 10:13 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 08:37 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 10:58 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 08:41 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 02:44 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabincreek27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2012 04:58 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:12 ΜΜ MST

Περιγραφή

One tall shrub present in the shade of a cliff and mature Quercus oblongifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 07:07 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outnabout---

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danwolgast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Prostrate and spreading, nowhere more than 5ft tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 09:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 12:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 07:56 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 01:19 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybluestem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:46 ΜΜ CDT

Τόπος

Alpine, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hagenm98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorospericos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 11:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 01:43 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brirosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 04:26 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 01:45 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germanrf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 01:32 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

caminantesdeldesierto

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 05:50 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garret_nuzzo_jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Look like schottii x palmeri or chrysantha (both in the vicinity). Notably larger than schottii. Attempting to bloom in December.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:36 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjskinner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 02:23 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:28 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:23 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 09:24 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 07:42 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 11:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronamoyses

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:43 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izmac

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 03:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciomontes

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015 04:16 ΜΜ MST

Περιγραφή

CV suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015 04:24 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015 04:40 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 05:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A new species for me and apparently for iNat as well. Woo-hoo!
Note the upright growth form, the orange flowers on tall petioles, the ribbed calyces, and the very narrow linear, serrate leaves.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 03:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewmayer

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:04 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danikasetaro

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 03:25 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brirosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 12:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:46 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awolfe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 10:37 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:55 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azacamaca

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:24 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:36 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:17 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabincreek27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:07 ΠΜ MST

Περιγραφή

Located within the Telegraph Fire burn area of June 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This very remote area within the Tonto National Forest has scattered occurrences of this Opuntia growing in cliff crevices like this. I’m not confident on the ID, but then again, what else could this be?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:24 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I was glad to see this population surviving after the Telegraph Fire of 2021. Before the fire, the canopy here was almost 100% closed, now it’s nearly full sun

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollielisk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Surveying for USFS. Found some new populations!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Growing with Erythranthe verbenacea (https://www.inaturalist.org/observations/192943186)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2014 11:00 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2014 08:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellarchaeologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:23 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambolingquail

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 02:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:18 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 02:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardoman2013

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 02:50 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambolingquail

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:22 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevi-xcetera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:28 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambolingquail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 05:14 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing next to storm drainage thing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outnabout---

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:11 ΜΜ MST

Περιγραφή

Awns ~4.5 to 5mm; lemma bodies ~11mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambolingquail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:17 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threepogonias

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Gravelly roadside in desert scrub over limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:30 ΠΜ MST

Περιγραφή

Pericarp not pitted, thin leaves, plant not profusely branching from base, glomerules not crowded