Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica3906

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 06:19 ΜΜ AEDT
Doratifera vulnerans - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Doratifera vulnerans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfahy98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:03 ΜΜ AEDT
Darwinia fascicularis - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Darwinia fascicularis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celerytops

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:30 ΠΜ AEST
Stenanthera pinifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Stenanthera pinifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_nature

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 04:56 ΜΜ AEST
Luniferae - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Τμήμα Luniferae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:47 ΠΜ AEST
Pentagonaster duebeni - Photo (c) erikschlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Pentagonaster duebeni, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:49 ΠΜ AEDT
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:13 ΜΜ AEDT
Ceratosoma amoenum - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Ceratosoma amoenum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 10:18 ΠΜ AEDT
Hypselodoris bennetti - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Hypselodoris bennetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 07:53 ΠΜ AEST
Aphelodoris varia - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Aphelodoris varia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_menzies

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Research ref cp214

Setocoris - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Γένος Setocoris, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilokrueger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

On Drosera hartmeyerorum

Setocoris - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Γένος Setocoris, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 03:10 ΜΜ AEST
Drosera binata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Drosera binata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 03:10 ΜΜ AEST
Drosera spatulata - Photo (c) landy46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by landy46
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Drosera spatulata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica3906

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2017 04:25 ΜΜ AEDT
Tectocoris diophthalmus - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Tectocoris diophthalmus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karincassidytaylor

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:56 ΜΜ AEST
Tectocoris diophthalmus - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Tectocoris diophthalmus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:15 ΜΜ AEST
Tectocoris diophthalmus - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Tectocoris diophthalmus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:12 ΜΜ AEST
Tectocoris diophthalmus - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Tectocoris diophthalmus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:22 ΠΜ AEST
Crowea saligna - Photo (c) Shelomi Doyle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shelomi Doyle
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Crowea saligna, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksohe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Topham trail

Conospermum longifolium - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Conospermum longifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksohe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Topham trail

Styphelia tubiflora - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Styphelia tubiflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksohe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:32 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Topham trail

Darwinia fascicularis - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Darwinia fascicularis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksohe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Topham trail

Hemigenia purpurea - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Hemigenia purpurea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantzrcool69

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 10:20 ΠΜ AEST
Correa reflexa - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davidsando
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Correa reflexa, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liiisap

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:01 ΜΜ AEST
Platysace linearifolia - Photo (c) gillbsydney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gillbsydney
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Platysace linearifolia, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:04 ΠΜ AEST
Acianthus fornicatus - Photo (c) ronavery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ronavery
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Acianthus fornicatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:51 ΠΜ AEST
Bullina lineata - Photo (c) Felix Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Harper
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Bullina lineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skinny8

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 03:09 ΜΜ AEST
Dacrymyces - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Γένος Dacrymyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:19 ΜΜ AEST

Τόπος

Hay South, NSW, AU (Google, OSM)
Rhagodia - Photo (c) Brian Catto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Catto
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Γένος Rhagodia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:43 ΜΜ AEST

Τόπος

Hay South, NSW, AU (Google, OSM)
Agonoscelis rutila - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Agonoscelis rutila, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemmaruskin

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 04:56 ΜΜ AEST

Τόπος

Davidson, NSW, AU (Google, OSM)
Chloanthes stoechadis - Photo (c) Sydney south, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cynthia_c: Chloanthes stoechadis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30830