Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmkosanovich

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:55 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chugnin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014 06:40 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianhutton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 06:27 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeldoe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gim-siew_tan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 10:12 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z_short

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 03:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Feeding on Opuntia streptacantha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 09:56 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylesherps

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolliecilliers

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:20 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Krabi, TH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cath_marciniak-stephen_axford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ +11

Περιγραφή

PFLHI001 - 7 reproductive bodies of fungus identified as Coprinopsis pulchricaerulia. One group of two (one older, one fresher specimen), one group of three (two older and one newer), one broken from substrate with damage from something eating it, one small one also broken. Older mushrooms darker in colour, a blue green in the range #00628E while younger mushrooms are a lighter royal blue in the range #1B6AF9.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imamthidayat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:30 ΠΜ WIT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

carotelfer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 10:30 ΠΜ AWST

Περιγραφή

galls on leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 12:15 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apichart_songsangchun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:09 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokgee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:00 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier_fortune

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2003

Τόπος

Sarawak, Malaisie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

songkranth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roythedivebro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:19 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toni347

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:48 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacapix

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:38 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdexplorers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 05:12 ΜΜ +07

Περιγραφή

One seen on ground in field beside IC Hotel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_dugdale

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2011 08:46 ΠΜ +07

Τόπος

Phuket, Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davigrapsus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 08:28 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ynwa_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:00 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 09:17 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roeyo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 08:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:11 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2008 02:21 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriswrightau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 05:40 ΜΜ AEDT

Τόπος

Narrabeen, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montgomeryhall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 06:21 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Does anyone know what's happening here? Do the eggs belong to the mites?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:33 ΠΜ EAT

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niaopan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djryanash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:14 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luluzookeeper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 02:45 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luluzookeeper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyworthington

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2012 03:52 ΜΜ +07

Περιγραφή

Vogel's Pit Viper
Trimeresurus vogeli (David, Vidal & Pauwels, 2001)
Viperidae

Thailand Endemic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshall-clark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 05:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace_sibley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 11:29 ΜΜ +07

Περιγραφή

Cuc Phuong National Park, Vietnam

Contact me on jono_dashper@hotmail.com for use of this image.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 09:48 ΠΜ EST

Περιγραφή

in herbaceous vegetation along forest road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 09:19 ΠΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023

Τόπος

Mpigi, Ouganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 10:42 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 04:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce_teo

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:58 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roythedivebro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 02:51 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siburanlai

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 09:45 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astyring

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 12:05 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2009 03:00 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:00 ΜΜ +10

Περιγραφή

in Strumigenys nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 10:33 ΜΜ +08

Περιγραφή

Teratocader sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floode

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:14 ΜΜ UTC

Περιγραφή

A broadhead planarian either guarding its egg clutch (not sure if it has maternal instincts), or had just finished laying fresh eggs (was completely motionless). I have never seen their eggs, so it may even be predating on another species' eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:08 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:27 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:57 ΜΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:56 ΜΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:34 ΠΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2015 03:21 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raylei

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

songkranth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 11:15 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyww

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:41 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:47 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilplataleo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 06:19 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 11:57 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:49 ΜΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Miridae (plant bugs)

Arthriticus eugeniae

Thanks Wongun for ID

It has knob like legs. Like muscles
Red and Black body, legs. Head and long thin antenna is Black

Thought it was a different colour Mosquito Tea bug at first or a strange spider.

It resembles the Reduviidae
(assassin bug) Vesbius.
Subadult link:
https://www.inaturalist.org/observations/141699811

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myerssusan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 10:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 03:54 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 10:47 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhamzars

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:20 ΜΜ +08

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhamzars

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 08:13 ΜΜ +08

Περιγραφή

ID appreciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james1203

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:54 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:09 ΜΜ +08

Περιγραφή

Leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2005

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamebes

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

All locations are obscured. If you would like more information for research purposes, please contact me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adealy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijsroaming

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 01:15 ΜΜ +08

Περιγραφή

Found on red loop trail in Bako National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzakaria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandmantoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 09:51 ΠΜ EET

Τόπος

NW, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianbiol

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 08:49 ΜΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawenbl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:53 ΜΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 07:29 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefannebula

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamday4

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 12:17 ΜΜ AEST