Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinci1000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 10:45 ΠΜ AEDT
Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 3, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertbonici

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 07:03 ΜΜ AEDT
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james3141

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 12:13 ΜΜ +11
Γρυλλίδια - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gposs

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 01:07 ΜΜ AEST
Correa alba - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Correa alba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:09 ΜΜ AEST
Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samashby3

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 04:05 ΠΜ UTC

Τόπος

City Beach (Google, OSM)
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:47 ΜΜ AEST
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itempleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 09:47 ΠΜ +11
Correa alba - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Correa alba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 04:20 ΜΜ AEDT
Correa alba - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Correa alba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 08:40 ΠΜ AEDT
Tasmannia lanceolata - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Tasmannia lanceolata, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olibclarke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 05:39 ΜΜ +11
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjakobi

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 10:01 ΠΜ AEST
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertpergl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 06:16 ΜΜ +11
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regb

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

Field Notes - white flowering plant cliff side

Correa alba - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Correa alba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 05:19 ΜΜ +11
Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 02:46 ΜΜ +11
Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray_turnbull

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 09:29 ΠΜ +11
Nothofagus gunnii - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus gunnii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 09:31 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Small specimen on Witton Bluff Port Noarlunga, clifftop fenced area.

Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregariousperiwinkle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 03:04 ΜΜ +11
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 10:44 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

flowering

Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 08:12 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

On beach sand in front of sand dunes.

Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 09:11 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

flowering

Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ecoexplore_wnc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: Matias07

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 05:55 ΜΜ HST
Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoavdanielbarness

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020

Περιγραφή

Tahune, ydb

Nothofagus cunninghamii - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Nothofagus cunninghamii, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

mononymous

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 06:27 ΜΜ AEDT
Βίγκα Κρεμαστή - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 02:38 ΜΜ +11
Leucophyta brownii - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cveld: Leucophyta brownii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 75