Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronavery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 12:12 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_earle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2015 03:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mature Phyllocladus aspleniifolus fruiting bodies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnicolle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 1997 10:59 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Voucher specimen D.Nicolle 1978.

Mallee-shrub about 0.5 metres tall x 2 metres wide. Bark smooth, light grey. Leaves glossy, dark green, with many island and intersectional oil glands. In full flower (white). Growing among rocks on steep edge of ridge with depauperate Eucalyptus coccifera - E. nitida intergrades, Banksia marginata and other shrubs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernatree

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 05:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2007 03:33 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 07:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:17 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lots of fruiting bodies at various stages on one log

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

nayture_howswho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:04 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattintas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 07:06 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:43 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrinorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Update:
I found several of these at Cedar Bog again this year. The last one might be Hexatoma brevicornis, so if you have expertise, please D.
https://www.inaturalist.org/observations/172420801
https://www.inaturalist.org/observations/172420799
https://www.inaturalist.org/observations/172420798
https://www.inaturalist.org/observations/175243975

Note: I have photographed this Hexatomini at Cedar Bog in Champaign County, Ohio for at least 17 years. Always in the same area.
I've added two other observations; one from back in 2004.
Links to those observations:
https://www.inaturalist.org/observations/88273567
https://www.inaturalist.org/observations/84762884
Here's an observation this year (2022) with better pics of wing venation. Same location.
https://www.inaturalist.org/observations/124010854

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 02:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendankays

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 05:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debanim

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:07 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάππαρη (Capparis spinosa)

Παρατηρητής

debanim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:28 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Fluorescence UV 365nm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountain_river_walkers

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 04:00 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Just hanging on; cliff face.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagnebina

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:09 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagnebina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Mauritius (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinwettges

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloandrsrojasgonzlez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 11:43 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 05:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

dmitryosipov78

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 01:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2008 03:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_isotope

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 08:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwillis

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattytestoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 09:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtlemom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 04:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 11:30 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:13 ΠΜ -04

Περιγραφή

At work!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyclitheroe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:48 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 10:46 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_menzies

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 02:53 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 02:10 ΜΜ CET

Περιγραφή

Purple Glory Tree or Tibouchina Grandiflora

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluederbywild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calwood2822

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

The crab

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adri_losso

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 01:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Very tiny but exceptionally beautiful. I'd love to ID it. Thanks in advance!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig-r

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

richie_south

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 01:29 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2005 08:55 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

anastasiapopelskaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014 03:21 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

so_hull

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 02:53 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2011 05:13 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 04:25 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminlancer

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 10:15 ΠΜ ACST

Περιγραφή

A pair checking out hollows in a tree, presumably for nesting. These hollows are usually inhabited by rainbow lorikeets (Trichoglossus moluccanus).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2010 11:26 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Parvulastra exigua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlinleeling

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 01:46 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrik29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 08:58 ΠΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 1974 12:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Erect Guinea Flower (Hibbertia riparia) near Coimadai, north of Bacchus Marsh, Victoria, Australia. Photographed on 2 October 1974.

Digitised from a slide. The original slide, which is of higher quality, is held.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 01:37 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

387

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwalter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Making a feast of the Hawthorn berries.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmedina

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 01:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 02:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmainet

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 02:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 10:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016

Περιγραφή

On rabbit dung. Identification from ...
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0028825X.2002.9512786

2nd photo is stalk with paving-like structure, and 3rd photo is spherical spores. Last photo is the 'slugs' tranforming into fruitbodies. They are eating a yellow bacterium.

It has dextrinoid spores, not mentioned in the literature, but then people don't often mount myxos in melzers reagent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barchana

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2009

Τόπος

Herzliya, Israel (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping, early morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpine_flora_of_australia

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 04:36 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 11:10 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 11:41 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warsnan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019

Περιγραφή

Maroon-brown flowers, approximately 60mm across growing among the sphagnum moss and leaf litter on the slope above a treefern grove. The flowers were positioned in the centre of two broad green, veined leaves.
The plants grew as a scattered small colony.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 11:00 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 01:31 ΠΜ +11

Περιγραφή

Attached as an epiphyte to Amphibolis antarctica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_thornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 04:42 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 03:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 09:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicfit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 05:52 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 07:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluesky198345

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2012

Τόπος

Gyeonggi-do, KR (Google, OSM)

Περιγραφή

암컷 고라니 같습니다.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaintz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015 09:28 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile Seadragon under Flinders pier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamanthus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 09:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 10:15 ΜΜ HST

Τόπος

Bois du Sud (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdramsey

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018

Περιγραφή

Ada Tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porcoespinho15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 09:01 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017 02:59 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 10:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

nepenthes veillardii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 06:34 ΜΜ HST

Τόπος

Pic du Grand Kaori (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturescribe

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 02:39 ΜΜ AEST