Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:33 AM SAST

Περιγραφή

Garden gnome

Ετικέτες

Bradypodion melanocephalum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion melanocephalum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krista_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018
Bradypodion caeruleogula - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion caeruleogula, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surabhi_srivastava_gaur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018

Τόπος

CCMB (Google, OSM)
Chamaeleo zeylanicus - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo zeylanicus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgejuanrueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:12 PM CEST
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo chamaeleon ssp. chamaeleon, Ένα μέλος του Μεσογειακός Χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfirzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 05:10 PM IST
Μεσογειακός Χαμαιλέοντας - Photo (c) nielsbuuspedersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Μεσογειακός Χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:39 PM HST
Trioceros jacksonii xantholophus - Photo (c) 2003 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Trioceros jacksonii ssp. xantholophus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boagilamkingchamhntr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:41 PM PDT

Περιγραφή

This is the alpha male veiled during the day. I’ve spotted him twice in the last few days. Looks very healthy and is clearly in mating mode. Looks like Florida and Hawaii aren’t the only states that can support wild chameleons.

Chamaeleo calyptratus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo calyptratus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boagilamkingchamhntr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:28 PM PDT

Περιγραφή

Sorry the pictures aren’t that great but I had to hold a flashlight and snap the photo with my iPhone while zoomed in. It’s not very easy.

Chamaeleo calyptratus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo calyptratus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boagilamkingchamhntr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:30 PM PDT

Περιγραφή

Apparently a chameleon lover had a gravid Jackson chameleon get away from his tree in his backyard and around the same time he threw out a clutch of veiled eggs that apparently were fertile. It’s pretty evident that not only are they surviving but both Jackson’s and veilds are thriving in this Micro climate in San Juan Capistrano. One of the things I’ve noticed is that half the female Jackson’s have a single Rostral horn.

Trioceros jacksonii - Photo (c) Chris Benesh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Trioceros jacksonii, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seekingwilderness

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 04:23 PM UTC

Περιγραφή

Observed in primary lowland rainforest close to a large river

Trioceros ituriensis - Photo (c) dalempijevic1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Trioceros ituriensis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianluca_de_gasparis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:27 PM EEST
Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianluca_de_gasparis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:04 PM EEST

Περιγραφή

Found these guys in a bush right next to the main road and decided to walk them a bit further into the park where I hope they’ll be safer

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021
Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες Υποτάξη Sauria

Παρατηρητής

santiago_pc

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:46 PM PDT

Περιγραφή

The chameleon in this picture is camouflaged, see if you can find it!

Uroplatus - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Γένος Uroplatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsnyder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:12 PM PDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Chamaeleo calyptratus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo calyptratus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_f_truter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:56 AM SAST

Περιγραφή

Found along the Eerste River

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_sena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015 07:53 PM -02

Ετικέτες

Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:14 PM SAST

Περιγραφή

±960m altitude

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδωτά Τάξη Squamata

Παρατηρητής

devilfruit

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 10:48 AM EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Morelia - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Γένος Morelia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

andres527

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:44 AM SAST
Bradypodion melanocephalum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion melanocephalum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:43 PM SAST
Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:04 AM SAST
Bradypodion damaranum - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion damaranum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marieng10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:00 PM PDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Furcifer pardalis - Photo (c) David Weiller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Furcifer pardalis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osanda_madusith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:00 PM +0530

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos by sakina lakindu©
Location :- Mulathiw

Chamaeleo zeylanicus - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo zeylanicus, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fjpm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:27 PM CEST
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo chamaeleon ssp. chamaeleon, Ένα μέλος του Μεσογειακός Χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe02

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Uganda (Google, OSM)
Kinyongia xenorhina - Photo (c) David Udvardy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Kinyongia xenorhina, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianvanniekerk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 11:20 AM SAST

Περιγραφή

Found next to a road on our farm

Chamaeleo namaquensis - Photo (c) suzieandjim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Chamaeleo namaquensis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlloydevans

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 1996 12:00 AM SAST

Τόπος

Kleinmond (Google, OSM)

Περιγραφή

TLE 66_116

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlloydevans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 1985 12:00 AM SAST

Τόπος

Betty's Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

TLE 66_89 TLE 66_90

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cvanderson: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14922