Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angus_burns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 11:05 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Apparently an undescribed species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torunitadori

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 07:26 ΜΜ +03

Τόπος

Rungwe, TZ-MB, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 04:04 ΜΜ SAST

Τόπος

Harare, ZW-HA, ZW (Google, OSM)

Περιγραφή

An unexpected find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albalandra96

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Mahajanga, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiergalan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Boeny, MG-MA, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Around 15 cm long. In open degraded area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 08:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

Night walk