Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yzcitic_zj

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:46 ΜΜ CST
Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morinosakura

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 06:50 ΜΜ CST
Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xuzhijie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:37 ΜΜ CST

Τόπος

Jinhua, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

金华山口冯水库附近丘陵

Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xuzhijie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:40 ΠΜ CST

Τόπος

Jinhua, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

金华山口冯附近

Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yzcitic_zj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 10:05 ΠΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

Pseudonapaeus hyemalis冬杂斑螺

Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:11 ΠΜ CST
Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangyiyan

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024
Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:52 ΜΜ CST

Περιγραφή

tentative·

Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 08:56 ΜΜ CST

Περιγραφή

tentative·

Subzebrinus - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Subzebrinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heichuan_

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 05:06 ΜΜ CST
Nesiohelix - Photo (c) 谭钧文, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 谭钧文
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Nesiohelix, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterriver

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:25 ΜΜ CST

Τόπος

Wuhan, CN-HU, CN (Google, OSM)
Mastigeulota kiangsinensis - Photo (c) ziiiizek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziiiizek
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Mastigeulota kiangsinensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karan_matalia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 08:13 ΠΜ IST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cheng

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:51 ΜΜ HKT
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 08:32 ΜΜ HKT

Τόπος

塱原 (Google, OSM)
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 07:51 ΜΜ CST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isf2118009

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 05:07 ΜΜ CST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwonka

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 05:02 ΜΜ AWST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachhizon

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 07:37 ΜΜ PST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrinaexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:07 ΠΜ PST

Τόπος

Pasig (Google, OSM)
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongzhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:22 ΜΜ CST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsmith03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Shell approx. 1¾cm diameter

Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsmith03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 11:54 ΜΜ CST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 09:03 ΜΜ CDT
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chienjenwang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 08:55 ΜΜ CST
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiawei-1096

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 08:52 ΜΜ CST

Τόπος

埤頭鄉 (Google, OSM)
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huilan641

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:53 ΠΜ CST
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summer82

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:15 ΠΜ CST
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinochen

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:19 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenyao2

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 09:16 ΠΜ AEST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist48962

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 06:57 ΜΜ AWST
Tanychlamys hippocastaneum - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη ctmdb: Tanychlamys hippocastaneum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 4528