Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmanuel290

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 12:00 ΜΜ PST

Τόπος

Uyugan, PH-BN, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuangzao

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 02:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceapon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 01:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jishenwang

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 07:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pchi45

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 09:48 ΠΜ CST

Τόπος

尖石馬胎古道 (Google, OSM)

Περιγραφή

栗蝸牛?北部

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 03:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 01:49 ΜΜ CST

Τόπος

Jinan, CN-SD, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenyao2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2012 01:03 ΜΜ CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chienjenwang

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 08:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 06:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenghung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchihfen

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 03:36 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 08:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maoneow

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaslug07

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 08:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 09:48 ΠΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

werttrew

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 07:55 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssuwei

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 08:09 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s1043278

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 05:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a86ru6a86ru6

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 05:29 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mintren

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:46 ΠΜ CST

Τόπος

Leshan, CN-SC, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 05:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 06:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy71

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 01:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:22 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zwalker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 07:21 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:35 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwliu

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:15 ΠΜ HKT

Τόπος

香港山頂 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:32 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 10:17 ΠΜ HKT

Περιγραφή

About 2 or 3mm across the shell base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mymusicolour

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 03:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiuheng92

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:06 ΜΜ CST

Τόπος

Yichun, CN-JX, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shizhe

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 04:00 ΜΜ CST

Τόπος

Lijiang, CN-YN, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikhil6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 10:13 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mish3

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 08:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenglqz2005

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fangchen

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 05:23 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morinosakura

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sqy081015

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verticallychallengedalligator

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:19 ΜΜ CST